Thứ Năm, 06 Tháng Mười Hai, 2018 15:26

Tinh thần

Spiritus, Spirit, Esprit

Tinh: tuyệt hảo; thần: phần thiêng liêng. Tinh thần: ý thức hoặc hoạt động của tâm linh.

Thiên Chúa là tinh thần thuần túy. Ngài là Đấng Tự Hữu và hoạt động không cần đến vật chất.

Các thiên thần cũng là tinh thần thuần túy, song phân biệt với Thiên Chúa, bởi thiên thần cũng là loài thụ tạo, không tự hữu và được Thiên Chúa dựng nên.

Linh hồn con người cũng là tinh thần - khác và độc lập với vật chất - được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên, và có tính bất tử. Con người, vì không phải là tinh thần thuần túy, nên có các hoạt động tinh thần dù là vô chất, nhưng vẫn liên hệ với vật chất.

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm