Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, 2018 18:11

Tội trọng

Peccatum mortale, Mortal sin, Péché mortel

 

Tội là sự vi phạm đến phép tắc đã được quy định.

Tội trọng là tội phạm đến một điều nghiêm trọng với ý thức đầy đủ và chủ ý ưng thuận (x. GLHTCG 1857).

Tính chất nghiêm trọng của tội được xác định trong Mười Điều Răn và tùy vào phẩm vị của những đối tượng bị xúc phạm (GLHTCG 1858). “Tội trọng phá hủy đức mến, làm mất ơn thánh hóa” (GLHTCG 1861).

Với sự tự do của mình, con người có thể quyết định quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá cao quý của mình và gây hại cho tương quan với tha nhân và vũ trụ. Nói cách khác, với quyết định tự do, con người có thể phạm tội trọng, và vì thế tự chọn cái chết muôn đời trong hỏa ngục (x. GLHTCG 1861).

Sự không hiểu biết ngoài ý muốn có thể giảm thiểu, hoặc thậm chí xóa bỏ tính nghiêm trọng của tội. “Nhưng không ai được coi là không biết những nguyên tắc của luật luân lý đã được ghi khắc trong lương tâm mỗi người” (GLHTCG 1860).

Người mắc tội trọng cần phải sám hối (ăn năn tội cách trọn) và cách chung cần phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải (x. GLHTCG 1856).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm