Thứ Năm, 01 Tháng Tư, 2021 11:48

Tông đồ đoàn

 

Collegium Apostolicum, Apostolic College, Collège Apostolique

Tông Ðồ là từ viết tắt của “chính tông môn đồ”, nghĩa là những sứ đồ đầu tiên; đoàn: nhóm.

Tông Ðồ có gốc tiếng Hy Lạp là apostolos - người được sai đi, nghĩa là sứ đồ.

12 TÔNG ĐỒ CÁC NGÀI SỐNG Ở ĐÂU VÀ CHẾT NHƯ THẾ NÀO SAU NGÀY CHÚA VỀ TRỜI -  GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Theo Tân Ước, Tông Ðồ là nhóm Mười hai người được Chúa Giêsu chọn ngay từ đầu để đi theo Người. Khi còn học tập với Chúa Giêsu, họ là những môn đệ; nhưng sau khi Chúa Giêsu lên trời, họ luôn được gọi là Tông Ðồ. Phaolô cũng luôn tự khẳng định và được gọi là Tông Ðồ.

Theo nghĩa rộng, từ Tông Ðồ còn chỉ những người khác, dưới sự hướng dẫn của các vị Tông Ðồ kể trên, tham gia vào việc rao giảng Phúc Âm. Vì thế Barnabas (x. Cv 14,4-14) và một số người khác (x. Rm 16.7; Pl 2,25) cũng được gọi là Tông Ðồ.

 Các Tông Ðồ xét chung như một tập thể thống nhất được gọi là “nhóm 12” (x. Mc 3,13-19) là Tông Ðồ Ðoàn (x. GH 19). Ðây là một tổ chức có phẩm trật với Thánh Phêrô làm thủ lãnh (x. Mt 10,2). Nhiệm vụ lãnh đạo (x. Ga 21,15-18), thẩm quyền cầm buộc và tháo cởi (x. Mt 16,19) đã được trao cho Thánh Phêrô, cũng được trao cho các Tông Ðồ khác (x. Ga 20,19-23), khi họ hiệp nhất với vị thủ lãnh trong việc lãnh đạo Dân Chúa (x. GH 22).  Tông Ðồ Ðoàn trở thành nhóm người thiết lập và điều hành những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên với sứ mệnh rao giảng, thánh hóa và lãnh đạo Dân Chúa. Sứ mệnh này được tiếp tục thi hành bởi các Giám mục, những người kế vị các Tông Ðồ (x. GH 20).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm