Thứ Sáu, 08 Tháng Bảy, 2022 13:02

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

 

CN XV thường niên  - năm C   - Lc 10,25-37

 

“ ... Nhưng ai là người thân cận của tôi” (Lc 10,29)

Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.

Thánh Mácta – Ngày 29/7 – Yêu thương phục vụ

 

Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo quốc gia:

- Lành thì thương, dữ thì phạt: “... chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làn điều ác thì hãy sợ ...” (Rm 13,3-4; x. Cn 16,12).

- Cai quản công minh: “Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ” (Cn 31,9; x. Cn 31,4-5.8-9; Đnl 27,19; Cn 14,31; 17,5; 29,4.14).

Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Kitô giáo:

- Chăm sóc các tín hữu: “Anh em hãy chăm sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa trao phó cho anh em” (1Pr 5,2; x. Ga 21,15-17; Cv 20,28)

- Giảng dạy, nắm vững Kinh Thánh: “... hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2; x. 2Tm 2,15; Ed 33,6).

Trách nhiệm của những người đã lập gia đình:

- Yêu thương nhau: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). “họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng thương con” (Tt 2,4).

- Tôn trọng nhau: “vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa” (Ep 5,21-22; x. 1Pr 3,1-2)

Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái: “Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận. Nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4; x.Đnl 6,7; Cn 13,24; 22,6; 1Tm 3,4; Tt 2,4).

Trách nhiệm của mọi tín hữu phải trình bày Chúa Giêsu Kitô cho thế giới: “chính anh em là muối cho đời... chính anh em là ánh sáng cho trần gian...” (Mt 5,13-14; x. Mt 28,19-20; Mc 15,16; Cv 1,8).

Trách nhiệm của mọi người là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ... và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27 // Mt 22,37-39 // Mc 12,29-31; x. Đnl 6,5; Lv 19,18; 1Sm 20,17; Cn 14,31; Mt 5,43-45; Lc 10,28-37).

Trách nhiệm cai quản loài vật và thế giới tạo thành: “... để con người làm bá chủ cá biển chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 1,26). “Người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật, còn ác nhân thì thâm độc tận đáy lòng” (Cn 12,10; x. St 9,2; Xh 23,5; Đnl 2,4.6-7; 25,4; Tv 8, 6-8).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm