Thứ Năm, 28 Tháng Ba, 2019 16:08

Trở lại với Chúa

(CN IV Mùa Chay - năm C  - Lc 15,1-3.11-32)

Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha ...” (Lc 15,18).

Thánh Kinh tuyên cáo rằng toàn thể nhân loại đã quay mặt với Chúa và phải trở lại với Ngài. Từ ngữ hối cải thường được sử dụng để nói về tiến trình trở lại với Chúa. Thánh Kinh cũng cho thấy các tín hữu có thể đi lạc xa khỏi Chúa, họ cũng phải trở lại với Chúa.

Toàn dân đã quay mặt với Chúa: “Tất cả chúng ta lạc lõngg như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả ...” (Is 53,6). Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài ...” (Is 64,6 x. G 25,4 Gr 17,9 Rm 3,23).

Kết quả hình ảnh cho sam hoi mua chay

Dân ương ngạnh phải trở lại với Chúa: “ ... Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Ðấng cứu chuộc ngươi” (Is 44,22 x. Hs 14,2 Dcr 1,3 2Sb 30,9 Nkm 1,9 G 22,23 Gr 24,7 Ac 3,40 Hs 6,1 12,6 Gc 2,12).

Các phương cách trở lại với Chúa:

- Nhận thực sự lạnh nhạt với Chúa: “Mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại, và trở về cùng Ðức Chúa” (Ac 3,40 x. 1Sm 24,5 2Sm 24,10 2Sb 6,29-31 Rm 3,20).

- Nhận biết tội lỗi: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 51,3 x. Xh 9,27 Ds 14,39-40 Gr 7,20 1Sm 14,24-25 Mt 27,3-4).

- Buồn phiền vì tội: “Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau, hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm xin xưng thú, lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn” (Tv 38,18-19 x. Tv 51,1-2 2Cr 7,9-10).

- Cảm nghĩ về sự ác độc của tội, như vua Ðavít đã nhận ra: “Giờ đây, lạy Ðức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn” (2Sm 24,10 x. Er 9,5-6 Tv 38,1-4.17-18 51,3 Cv 2,37-38).

- Hối cải: “ ... dân thành hối cải trở về, sẽ được giải thoát nhờ đức công minh” (Is 1,27 x. Is 59,20 x. Cv 2,37-38).

Một dụ ngôn ấn tượng về việc trở lại với Chúa, dụ ngôn “người cha nhân hậu” hay dụ ngôn “đứa con hoang đàng” (Lc 15, 11-32).

Các điển hình trở lại với Chúa:

- Dân Israel: “con cái Israel mới thưa cùng Ðức Chúa. Chúng con đã phạm tội ... hôm nay xin ngài cứu chúng con” (Tl 10,15). “Trong cơn quẫn bách, Israel đã trở về với Ðức Chúa, Thiên Chúa của mình ...” (2Sb 15,4)

- Vua Ðavít (2Sm 12,13-14)

- Dân Ninivê (Gn 3,5-10).

LM. PHAOLÔPHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm