Thứ Sáu, 15 Tháng Sáu, 2018 18:16

Truyền chức thánh, bí tích

Sacramentum Ordinis, Sacrament of Holy Orders, Sacrement de l’Ordre

Bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích thông ban thừa tác vụ của Đức Kitô, vốn đã được ủy thác cho các tông đồ, cho những ai được tuyển chọn, hầu tiếp tục sứ vụ của Người, phục vụ Dân Chúa cho đến tận thế (x. GLHTCG 1536).

Những người lãnh nhận bí tích này sẽ đại diện Thiên Chúa, cụ thể là Đức Kitô, nhằm dạy dỗ, thánh hóa, xây dựng. Lãnh đạo và nuôi dưỡng cộng đoàn tín hữu để họ được lớn lên trong đức Tin, Cậy, Mến.

Bí tích này gồm ba cấp: chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Giám mục và linh mục tham dự vào chức tư tế thừa tác của Đức Kitô. Phó tế, trong cấp bậc phục vụ, giúp đỡ các giám mục và linh mục trong việc phục vụ Dân Chúa (x. GLHTCG 1554). Bí tích này ghi một ấn tích không thể xóa nhòa (x. GL 1008).

Chỉ có giám mục mới có quyền ban bí tích này vì các ngài đã nhận quyền ấy nơi các Tông đồ. Nghi thức chính được cử hành bằng việc đặt tay cùng với lời nguyện thánh hiến trên thụ nhân.

Giáo luật quy định: người nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội (x. GL 1024) và Thêm Sức (x. GL 1033) mới lãnh nhận thành sự và hợp pháp Bí tích Truyền Chức Thánh. Người không lập gia đình muốn tiến đến chức phó tế vĩnh viễn hay chức linh mục phải cam kết trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội sống độc thân, qua một nghi thức trước khi lãnh chức phó tế (x. GL 1037).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm