Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, 2018 08:13

Từ bỏ chính mình

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Bài đọc 1:Is 50,5-9a; Bài đọc 2: Gc 2,14-18; Phúc Âm: Mc 8,27-35

 

Từ bỏ là hy sinh. Hy sinh là mất mát. Do đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình” (Mc 8, 34) có ý nghĩa cao vời, bởi vì đây chính là nét đẹp của tình yêu. Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng hy sinh, bằng máu, bằng chính cả mạng sống của mình. Lời mời gọi của Chúa Giêsu có tính tự do, không bắt buộc con người. Người mời gọi con người từ bỏ mình, nghĩa là từ bỏ mọi sự, kể ngay cả mạng sống. Con người hoàn toàn tự do khước từ hoặc chọn đi theo Chúa.

Đức Giêsu hôm nay đã nghe lời tuyên tín của Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Thế nhưng, Phêrô tuyên xưng một Đức Kitô Cứu thế, nhưng lại không chấp nhận con đường thập giá mà Chúa Giêsu phải đi, và các môn đệ vẫn chưa hiểu được con đường thập giá của Chúa. Các môn đệ chỉ hiểu được sứ mệnh của Chúa Giêsu khi Ngài từ trong cõi chết sống lại và đã cảm nghiệm con đường Thầy mình đã đi qua, và đã sống đến tận cùng lời tuyên xưng của mình. Nên, tất cả các môn đệ đều chấp nhận các khổ hình như Đức Giêsu, đến độ hy sinh mạng sống vì tình yêu. Tất cả đều từ khước vinh hoa, địa vị, tiền tài để được lặp lại cái chết của Thầy mình.

Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Ta, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta”. Lời mời gọi của Chúa được gửi tới tất cả mọi người mang danh Kitô. Chúa mời gọi tất cả tham gia vào cuộc tử nạn của Người. Chúa Giêsu mời gọi con người vác thập giá của mình, mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Chúa không bảo con người đi tìm thập giá, bởi vì nếu tìm thập giá là tìm sự đau khổ, như vậy đạo chúng ta là một đạo chuyên gieo rắc sự đau khổ, làm cho con người chán ngán, rút lui. Đạo của Chúa là đạo tình yêu. Thiên Chúa không bao giờ đặt trên đôi vai, trên con người thánh giá quá sức mỗi người. Làm môn đệ của Chúa là chấp nhận thập giá. Chúa đã biết trước, đã tiên liệu, đã hiểu được giới hạn, sức chịu đựng của mỗi người. Ngài trao thập giá cho mỗi người tùy theo sức vác, sức chịu đựng của mình.

Môn đệ của Chúa không bao giờ được khước từ thập giá, vì mỗi lần chúng ta, mỗi lần con người từ chối sống bác ái, yêu thương là mỗi lần con người chối từ thập giá. Mỗi lần chúng ta tự đóng khung trong vỏ sò, không chịu đến với anh em nghèo, chia sẻ với họ lương thực, lời an ủi là chúng ta chối từ thập giá Chúa trao. Điều Chúa muốn chúng ta là hãy hết lòng tín thác, cậy trông vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vào sự quan phòng kỳ diệu của Ngài, chứ đừng sống theo những ảo ảnh, phù vân, những dễ dãi, đam mê, dục vọng, xác thịt, tội lỗi… “Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống” (Mc 8,35). Mất đời này vì Chúa sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn can đảm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa, bằng việc từ bỏ những ham muốn, những thói hư, tật xấu, những điều tiêu cực, đam mê, dục vọng.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, Dòng Chúa Cứu Thế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm