Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2020 18:20

Tử đạo

Martyr, Martyr, Martyre

Tử: chết; đạo: tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Tử đạo là từ tắt của “tử vì đạo”, nghĩa là chết vì đạo.

Tử đạo có gốc tiếng Hy Lạp là marturion - sự làm chứng.

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

Tử đạo là làm chứng cho đức tin, làm chứng cho Ðức Kitô bằng cái chết của chính mình (x. Cv 22,20) như Thánh Stêphanô Vị Tử Ðạo đầu tiên (x. Cv 7,54-60).

Theo Công đồng Vatican II, tử đạo là một ân huệ lớn lao. Khi tử đạo, Kitô hữu nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô - Ðấng đã chấp nhận cái chết để cứu độ muôn người. Họ nên giống Ðức Kitô trong việc đổ máu để làm chứng cho đức tin. Máu của các vị Tử Ðạo sẽ là hạt giống phát sinh thêm nhiều Kitô hữu. (x. Sắc lệnh về hoạt động Truyền giáo của Giáo hội “Ad Gentes”, số 5).

Trong số các vị Tử Ðạo được Giáo hội tuyên thánh và tôn kính, có 117 vị Thánh Tử Ðạo tại Việt Nam. Các ngài đã anh dũng làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính mạng sống của mình và là mẫu gương về đức tin, cậy, mến cho các Kitô hữu.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm