Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một, 2020 18:20

Tự do

Libertas, Freedom, Liberté

Tự: chính mình; do: tùy ý. Tự do: hành động theo ý mình.

Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc làm việc nọ; nhờ đó, mọi người có thể thực hiện hành vi có ý thức và trách nhiệm.

24 | mayo | 2019 | MISAL DIARIO

Tự do là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người; đó là khả năng tự quyết định, hướng cuộc đời mình về hạnh phúc. Tự do đạt tới mức  hoàn hảo khi con người quy hướng về Thiên Chúa là chính nguồn hạnh phúc của mình (x. GLHTCG 1731).

Tự do phải được thực hiện theo sự hướng dẫn của lương tâm, đức ái và của Chúa Thánh Thần: “Bởi vì Thần khí của Chúa ở đâu, thì ở đấy có tự do” (2 Cr 3,17). Nhờ tự do, con người phát triển, trưởng thành trong chân lý và sự thiện.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm