Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một, 2020 19:08

Tự hạ

Humiliatio, Self-abasement, Abaissement

Tự: chính mình; hạ: lùi xuống. Tự hạ: chính mình lùi xuống địa vị thấp.

Thứ Ba tuần 21 Thường niên (Mt 23, 23-26)

Tự hạ là mầu nhiệm Thiên Chúa “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8).

Tự hạ là phương thế lạ lùng của Thiên Chúa để cứu chuộc loài người; là sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài (1 Cr 1,25); là điều kiện để Thiên Chúa cất nhắc con người lên: “Ai tự hạ mình xuống, sẽ được cất nhắc lên” (Mt 23,12b)

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm