Thứ Sáu, 09 Tháng Mười, 2020 14:18

Tự mãn / không chú ý / lơ đễnh

(Chúa nhật XXVIII TN - năm A - Mt 22,1-14)

“Những quan khách không đếm xỉa tới ...” (Mt 22,5)

Tự mãn là tình trạng không chú ý hoặc lơ đễnh, đặc biệt trong tương quan với vị thế của người khác.

Lời Chúa (Mt 22, 1-14): Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – huyha.net

Tự mãn thiêng liêng: “... những kẻ cứ điềm nhiên như rượu trên lớp cạn. Chúng tự nhủ trong lòng: Ðức Chúa không ban phúc, Người cũng chẳng giáng họa” (Xp 1,12). “... hồn tôi hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm ...” (Lc 12,19) (x. Ðnl 8,14; 2Sb 20,33; Tv 10,4; Is 43,22; 64,7; Gr 10,21; Ed 33,11; Ðn 9,13; Hs 7,7; Xp 1,6; Hr 6,12; 12,25).

Những điển hình của tính tự mãn. Trước cuộc xâm lăng “chúng bô bô: Bình an vô sự, để xoa dịu thương tích của dân Ta” (Gr 6,14) “Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi ... Ngươi tự nhủ trong lòng: nào ai đẩy được ta xuống đất” (Ov 1,3). Loạn luân “thế mà anh em lại còn kiêu ngạo ! ...” (1Cr 5,1-2) (x. Cn 30,20; Is 16,6; Ed 28,2; Kg 1,2; Ml 1,6-14; Mt 7,26; 22,5; 36,33; Lc 12,47-48; 14,18; 1Cr 4,8; Kh 3,15-17).

Những cảnh báo chống lại tính tự mãn: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samaria ...” (Am 6,1). “Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không ...” (2Cr 13,5) (x. Cn 1,32; 10,4; 12,27; Gv 10,18; Is 32,9-11; 47,8-9; Ed 30,9; 1Cr 10,12; Hr 2,3).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm