Thứ Năm, 03 Tháng Tám, 2017 14:43

Lý trí

Ratio, Reason, Raison

Lý: lẽ; trí: hiểu biết.

Lý trí là khả năng xem xét và đánh giá các sự việc (les choses) dựa trên các lẽ tự nhiên, có được do bẩm sinh và kinh nghiệm,

Nói đến lý trí là có ý nhấn mạnh đặc tính “tự nhiên” hay “khách quan” của nó. Vì thế, lý trí đối lại với cảm tính (sensibilité), thường mang tính chủ quan. Hầu hết các triết gia đều nhìn nhận lý trí là đặc điểm phân biệt con người với con vật.

Đức tin và lý trí không đối nghịch nhau, nhưng bổ túc, soi sáng, và hòa hợp với nhau, vì cả hai đều có chung một nguồn gốc là Thiên Chúa: “Đức tin và lý trí ví như đôi cánh giúp cho trí khôn  con người vươn lên chiêm ngắm chân lý...” (Thông điệp Đức tin và Lý trí).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm