Từ ngữ Công giáo
Giáo huấn xã hội của hội thánh

Giáo huấn xã hội của hội thánh

Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã hội của con người.

Giáo hội tại gia

Giáo hội tại gia Giáo hội tại gia là gia đình sống như một cộng đoàn Kitô giáo. Giáo hội tại gia mang những đặc điểm như Giáo hội, được Thiên Chúa quy tụ, tham gia cử hành Phụng vụ cùng với Giáo hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm.

Abba

Abba Abba gốc tiếng Aram là Abba, có nghĩa là Cha ơi! Ðó là tiếng thân mật mà đứa trẻ nhỏ trong gia đình Do Thái thường dùng để gọi cha mình. Ðó cũng là tiếng mà Chúa Giêsu dùng để thưa với Chúa Cha (x. Mc 14,36).

Công chính hóa, sự-

Công chính hóa, sự- Công: bằng nhau, không thiên vị; chính: ngay thẳng; hóa: làm cho trở nên. Công chính hóa là làm cho trở nên công bằng, ngay thẳng.

Công trạng

Công trạng Công: việc đáng kể; trạng: tờ ghi nhớ. Công trạng: việc ghi nhớ công việc đáng khen thưởng.

KItô giáo

KItô giáo Kitô Giáo là đạo do Ðức Kitô Giêsu (người làng Nazareth, xứ Palestina, nay thuộc Israel) sáng lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, sự rao giảng, sự chết và sự sống lại của Người.

KInh vinh danh

KInh vinh danh Kinh Vinh Danh - thuộc dạng Vinh Tụng Ca - là kinh dùng trong Phụng vụ để ca tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã làm.

KInh tưởng Niệm

KInh tưởng Niệm Kinh Tưởng Niệm là lời kinh qua đó Hội Thánh kính nhớ Cuộc Khổ Nạn, Sự Phục Sinh; mong đợi sự quang lâm vinh hiển của Ðức Kitô Giêsu; dâng Người lên Chúa Cha như hy lễ hòa giải nhân loại với Ngài (x. GLHTCG 1354).

KInh nguyện thánh thể

KInh nguyện thánh thể Kinh nguyện Thánh Thể là lời kinh tạ ơn và thánh hiến; là tột đỉnh và trung tâm của việc cử hành Thánh Thể; còn gọi là “Kinh Tạ Ơn” (x. GLHTCG 1352).