Từ ngữ Công giáo
Kinh chiều

Kinh chiều

Kinh Chiều là lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh vào cuối ngày - một trong hai giờ kinh then chốt của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Linh hồn

Linh hồn Linh hồn con người được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x. St 2,7), chứ không phải do cha mẹ sinh ra.

Dâng hiến, lễ -

Dâng hiến, lễ - Trong Kitô giáo, tột đỉnh của lễ dâng hiến là việc Chúa Kitô hiến dâng chính mình làm của lễ để cứu độ nhân loại.

Kiêu ngạo

Kiêu ngạo Kiêu ngạo là không nhận mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, không cho rằng những gì tốt đẹp mình có đều do Thiên Chúa và lòng tốt của Ngài.

Khổ chế

Khổ chế Khổ chế, có gốc tiếng Hy Lạp là askesis, nghĩa là toàn bộ những luyện tập (thể lý, trí tuệ, tinh thần) được thực hiện với một phương pháp để nên hoàn thiện.

Khiết tịnh, đức :

Khiết tịnh, đức : Khiết: sạch sẽ; tịnh: không bợn nhơ. Khiết tịnh: sạch sẽ, không bợn nhơ.

Israel

Israel Israel có gốc tiếng Hipri nghĩa là “Ðấng El tự chứng tỏ mình mạnh mẽ”. Từ này trước tiên là biệt danh của tổ phụ Iacob (x. St 32,29), về sau trở thành tên của dân tộc phát xuất từ ông.

Isaia, sách

Isaia, sách Với 66 chương, sách Isaia là sách dài thứ hai trong toàn bộ Thánh Kinh, chỉ sau sách Thánh Vịnh. Sách gồm những lời rao giảng trong khoảng thời gian hơn hai thế kỷ (từ năm 740 đến năm 500 hay năm 450 TCN).

Isaia, tiên tri

isaia, tiên tri Khoảng năm 740 TCN, ông được Thiên Chúa gọi làm tiên tri tại vương quốc Iudaea qua bốn đời vua (x. Is 1,1). Ông làm tiên tri và cố vấn triều đình trong khoảng 44 năm (x. Is 37,1-7).