Từ ngữ Công giáo
Mùa Vọng

Mùa Vọng

Mùa Vọng là mùa đầu tiên của năm Phụng vụ, là thời gian Hội Thánh sống lại niềm mong đợi Chúa đến lần thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành mong đợi Chúa đến lần thứ hai (x. GLHTCG 524).

Phẩm giá

Phẩm giá Phẩm giá là giá trị của con người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải được tôn trọng như nhau.

Cánh chung học

Cánh chung học Cánh chung học, có gốc tiếng Hy Lạp là Eschato-logia được ghép bởi logos - khoa học và eschatos - sự sau cùng, là môn học bàn về các sự sau cùng và về mục đích của toàn thế giới thụ tạo.

Phúc

Phúc Thông thường, người đời cho là Phúc khi có đức hạnh và con cái, an lành, danh vọng, sức khỏe.

Luyện tội

Luyện tội Luyện tội, luyện ngục, luyện hình là các từ thường được dùng để chỉ tình trạng thanh luyện, khác hẳn với tình trạng bị án phạt đời đời còn được gọi là Hỏa Ngục (x. GLHTCG 10310).

Gương xấu

Gương xấu “Gương xấu là thái độ hoặc cách hành động dẫn người khác đến chỗ làm điều xấu” (x. GLHTCG 2284).

Án phạt

Án phạt Án phạt nói về việc Thiên Chúa xét xử và trừng phạt tội lỗi, hay việc Giáo hội lên án những gì ngược lại với chân lý đức tin.

Hiện diện của Thiên Chúa, sự -

Hiện diện của Thiên Chúa, sự - Sự hiện diện của Thiên Chúa là việc Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, bao trùm vạn vật, vì Ngài là nguyên lý làm cho mọi sự hiện hữu và sống động.

Tội nhân

Tội nhân Tội nhân là người xúc phạm đến Thiên Chúa, chống lại tình yêu của Ngài (x. GLHTCG 1850).