Từ ngữ Công giáo
Hiện hữu

Hiện hữu

Hiện: ngay lúc này; hữu: có, tồn tại. Hiện hữu: đang có, đang tồn tại. Hiện hữu còn gọi là “hiện tồn”.

Hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội, sự -

Hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội, sự - Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo hội là việc Chúa Kitô luôn hiện hữu và sống động trong Giáo hội dưới nhiều dạng thức khác nhau.

Hiện xuống, lễ

Hiện xuống, lễ Lễ Hiện Xuống được cử hành sau lễ Phục Sinh năm mươi ngày, để tưởng niệm Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Sách thiêng liêng

Sách thiêng liêng Sách thiêng liêng là sách giúp nuôi dưỡng đời sống đạo đức. Nội dung các sách này thường nói về đời sống đức hạnh của các thánh, chia sẻ kinh nghiệm tâm linh hay bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống thiêng liêng.

Canh thức

Canh thức Canh thức là một hình thức cầu nguyện được tổ chức vào ban đêm, vào những dịp đặc biệt, như đêm trước các ngày Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống.

Cuộc Thương Khó

Cuộc Thương Khó Cuộc Thương Khó còn gọi là Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Thuật ngữ này dùng để chỉ những đau khổ tinh thần và thể xác của Chúa Kitô, từ bữa Tiệc Ly đến cái chết của Người trên Thập Giá và mai táng trong mồ.

Bội thề

Bội thề Khi bội thề người ta không tôn trọng Thiên Chúa, Đấng là Chủ và Nguồn Gốc của mọi ngôn từ, xúc phạm đến sự thánh thiện và trung tín của Ngài.

Mù quáng, sự -

Mù quáng, sự - Mù quáng là tình trạng của người mất sáng suốt đến mức không còn biết phân biệt phải trái.

Thánh hiến, việc -

Thánh hiến, việc - Việc thánh hiến là nghi thức Phụng vụ của Giáo hội Công giáo nhằm dâng một người, một vật hay một nơi chốn dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.