Tiếng / ngôn ngữ (ơn)

Tiếng / ngôn ngữ (ơn) Ơn ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho người nói không biết tiếng ấy. Ơn ngôn ngữ có thể được dùng mà ngợi khen Chúa hay đưa ra một sứ điệp của Chúa, kèm theo ơn giải thích, khai sáng cho các tín hữu khác.

Vinh tụng ca

Vinh tụng ca Vinh tụng ca là hình thức dâng lời tôn vinh Chúa, đặc biệt vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh ghi nhận một số những công thức ca tụng được dùng trong việc thờ phượng công khai hoặc riêng tư.

Mồ côi

Mồ côi Mồ côi là những đứa trẻ mà cha mẹ đã chết. Ðây là nhóm người Thiên Chúa tỏ ra ưu ái đặc biệt. Chúa cũng mong dân Ngài làm như vậy. Những ai lợi dụng chúng thì tự chuốc lấy án phạt của Thiên Chúa.

Ðau khổ và những cảm xúc

Ðau khổ và những cảm xúc Ðau khổ khơi dậy nỗi khổ nội tâm, do cảm nghĩ bởi bất chính, thất vọng, thất bại, giận dữ. Chính Ðức Kitô đưa ra mẫu gương đau khổ như vậy cho các tín hữu.

Trộm / cướp

Trộm / cướp Trộm, cướp luôn bị Thánh Kinh kết án, dầu cho có ít trường hợp giảm nhẹ. Những kẻ trộm hoán cải phải tỏ ra sám hối, một cách thực tiễn, nếu có thể.

Buồn rầu

Buồn rầu Tâm lòng phiền muộn thường phát sinh từ thất vọng, vỡ mộng, thất bại hay tội lỗi. Nó có thể làm cho tinh thần suy sụp, nhưng điều này có thể được làm cho khuây khỏa.

Tin tức

Tin tức Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào Tin Mừng về Nước Chúa.

Ðau khổ về bản chất

Ðau khổ về bản chất Từ khi sa ngã, loài người đã phải khổ trăm bề. Thánh Kinh cung cấp những quan điểm về bản chất và vị trí cả trong thế giới và trong cuộc sống của người tín hữu.