Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 2017 16:19

Tự nhiên

Natura, Nature, Nature

Tự: dĩ nhiên; nhiên: tất phải. Tự nhiên: tất phải có, tự nó vốn như vậy.

Tự nhiên, có gốc tiếng Hy Lạp là physis - do từ phein (sản sinh, sinh ra) -, chỉ những gì tồn tại xung quanh con người nhưng không phải do con người tạo ra.

Tự nhiên có hai nghĩa:

- Sẵn có mà không do sự can thiệp của con người.

- Có sẵn nơi bản tính, khác với siêu nhiên. Thiên Chúa dựng nên con người với bản tính tự nhiên là tốt và hướng về Ngài. Tuy nhiên, với bản tính tự nhiên của mình thì con người không thể vươn tới hay đạt được Thiên Chúa. Hơn nữa, tội lỗi đã làm cho bản tính ấy bị tổn thương, tuy không hoàn toàn bị hủy hoại (x.GLHTCG 405).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm