Thứ Sáu, 02 Tháng Ba, 2018 19:17

Tưởng niệm

Memoriale, Memorial, Mémorial

Tưởng: nghĩ; niệm: nhớ tới. Tưởng niệm: nhớ tới người đã mất, nghĩ tới người đi xa đã lâu, hoặc một việc đã qua, với tình cảm chân thành.

Tưởng niệm là việc Hội Thánh nhớ lại Mầu Nhiệm Cứu Độ và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở thành hiện thực (x. GLHTCG 1099).

Trong Phụng Vụ, đặc biệt trong Thánh Lễ, việc tưởng niệm luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp để cứu độ nhân loại (x. GLHTCG 1103). Qua Kinh Nguyện Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm hy tế cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá và việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly theo lệnh truyền: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,24).

Việc tưởng niệm không chỉ nhớ lại, mà còn làm cho Mầu Nhiệm Cứu Độ được biểu lộ trong hiện tại - Thiên Chúa tiếp tục hoạt động và ban ơn cứu độ cho con người. Lời tung hô sau phần truyền phép gợi lên cách rõ ràng cộng đoàn đang “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”.

      Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm