Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một, 2017 11:20

Cá nhân chủ nghĩa

“ ... tùy khả năng riêng mỗi người ...” (Mt 25,15).

Cá nhân chủ nghĩa là sự nhận biết cá tính, những khác biệt của mỗi người riêng biệt, biết những đặc sủng, những nhu cầu và tính chất. Theo nghĩa tiêu cực, hạn từ này có nghĩa là đặt các nhu cầu cá nhân lên trên các nhu cầu của Giáo hội như một toàn thể. Ðây là điều trái ngược với sự nhấn mạnh của Thánh Kinh đòi mọi tín hữu phải biết chia sẻ mọi tác vụ của thân thể Ðức Kitô.

Cá nhân chủ nghĩa nhấn mạnh những khác biệt giữa dân chúng:

- Nhận biết các đặc sủng cá biệt của mỗi người: “có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người ...” (1Cr 12,4-6; x. Rm 12,6-8; 1Cr 12,8-11.28-30; Ep 4,11; Dt 2,4; 1Pr 4,10).

- Nhận biết những khả năng và những hoàn cảnh thuận lợi của mỗi người “như có người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến, mà giao phó của cải mình cho họ, ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người ...” (Mt 25,14-15; x. Lc 9,12-13; 1Cr 4,7).

Chủ nghĩa cá nhân và Giáo hội.

- Nhận biết các phần mỗi người thể hiện trong Giáo hội, là thân thể Ðức Kitô: “ví như người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Ðức Kitô cũng vậy”. (1Cr 12,12; x. Rm 12,4-5; 1Cr 12,14.17-20.27)

- Cá nhân chủ nghĩa không được nhấn mạnh đến cá nhân mà gây hại cho toàn thể Giáo hội: “... không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau ...” (1Cr 12,21-26; x. Rm 12,3.10.16; Pl 2,3)

- Ngược với cá nhân chủ nghĩa vị kỷ, các tín hữu cần chia sẻ tác vụ chung của thân thể Ðức Kitô: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42; x. Cv 2,44; 4,34-35; 2Cr 8,13-14; 9,13; Dt 13,16).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm