Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Một, 2019 14:04

Vâng phục, lời khấn

Oboedientia, Obedience, Obéissance

Vâng phục: hoàn toàn nghe theo bề trên cách tự nguyện vì nhận là phải.

“Vâng phục là một trong ba lời khuyên Phúc Âm mà các tu sĩ tự nguyện cam kết tuân giữ như của lễ bản thân dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó họ được kết hợp trọn vẹn với ý muốn cứu độ của Ngài cách kiên trì và chắc chắn hơn” (DT 14).

Kết quả hình ảnh cho vâng phục

Theo mẫu gương vâng phục hoàn hảo của Ðức Kitô với Chúa Cha, các tu sĩ vâng phục ý Thiên Chúa qua luật dòng, bề trên và cộng đoàn.

Ngày nay, vâng phục được thực hiện trong tinh thần đối thoại, nên đòi hỏi những người liên hệ phải có ý thức trách nhiệm.

Chính khi từ bỏ ý riêng để thi hành thánh ý Thiên Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu, người khấn vâng phục đạt đến sự tự do đích thật của con cái Thiên Chúa và liên kết chặt chẽ hơn với sứ mệnh phục vụ của Hội Thánh.

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm