Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng, 2022 14:23

Viết

Chúa Nhật III thường niên  - năm C   - Lc 1,1-4 ; 4,14-21

“Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra …” (Lc 1,3)

Viết là một hình thái thông hiệp, bao gồm việc viết sách, viết thư, và viết giấy cuộn. Nói theo nghĩa bóng, có thể viết ra tâm lòng.

Công dụng của việc viết:

- Sách: “… ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi” (Gs 30,2: x. Lc 1,3).

- Luật: “khi ông Môsê đã viết xong các lời của luật này vào một cuốn sách từ đầu chí cuối …” (Ðnl 31,24; x. Gs 24,26; 2V 23,21).

- Các biên niên sử và các hồ sơ: “các truyện khác về vua Salômon… đều được ghi chép trong sách sử biên niên của vua Salômon” (1V 11,41; x. 2V 12,19; 1Sb 19,19; 2Sb 35,25).

- Những thỏa hiệp: “vì tất cả những điều đó, chúng tôi thỏa thuận cam kết và ghi thành văn bản …” (Nkm 10,1).

- Các tài liệu pháp luật: “… một chứng thư ly dị …” (Ðnl 24,1; Mc 10,4).

- Các thư tín: “vua Ðavid viết thư cho ông Gioáp và gửi ông Uria mang đi …” (2Sm 11,14; x. Rm 16,22; Cl 4,18: vào thời đó, người gửi thư có thể thêm vài lời vào bức thư đọc cho thư ký viết. x. 1V21,8 -11; Et 3,12; Gl 6,11; 2Pr 3,1).

Các chất liệu để viết:

- Ðá (Xh 32,15-16; Ðnl 27,2-3; G 19,24).

- Gỗ (Ds 17,2-3; Ðnl 6,9).

- Kim loại (Dcr 4,10).

- Vách tường (Ðn 5,5-8).

- Tấm bảng (Kb 2,2; Lc 1,63).

- Cuộn (da, giấy …) (Ðnl 17,18; Kh 1,1;1 x. Xh 17,4; Ds 5,23; G 19,23; Is 8,1; Gr 36,18; 51,50).

Tráp để viết: “ở giữa họ, có một người mặc áo vải gai đeo tráp ký lục …” (Ed 9,2-3 và 9,11 2Ga 12; 3Ga 13).

Thiên Chúa viết:

- Luật: “Thiên Chúa ban cho ông Môsê hai tấm bia chứng ước, hai tấm bia đó do chính tay Thiên Chúa viết” (Xh 31,18; 32,15-16; 34,1).

- Cách biểu trưng: “… mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139,16). “Chúa ghi vào sổ bộ các dân: kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó” (Tv 87,6; x. Lc 10,20).

Chúa Giêsu viết: mặc cho đám đông tố cáo người phụ nữ ngoại tình, “Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” (Ga 8,6-7)

Viết trong tim: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta” (Gr 31,32; x. Dt 8,10; 10,16; Rm 2,15; x. Cn 3,3; Gr 17,1; 2Cr 3,2).

Những tham chiếu tổng quát để viết: “Ðây là gia phả ông Ađam …” (St 5,1). “Bấy giờ các ngươi hãy viết cho mình bài ca này …” (Ðnl 31,19); “… phác họa hình để chia phần gia nghiệp…” (Gs 18,4; x. 2Sb 35,4; Tv 102,19).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm