Thứ Năm, 03 Tháng Mười Hai, 2020 14:22

Vĩnh hằng

 

Aeternitas, Eternity, Éternité

Vĩnh: lâu dài; hằng: thường tồn.

Sống sao để được vào Nước Trời ? - Lời Chúa và Cuộc Sống - cgvdt.vn

 

Vĩnh hằng là tình trạng lâu dài, thường tồn không bị thay đổi theo không gian và thời gian, không lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vĩnh hằng là phẩm tính của Thiên Chúa; ngoài ra, linh hồn, thân xác con người sau khi được phục sinh, và Nước Trời là những thực tại cũng được thông dự vào tính vĩnh hằng của Thiên Chúa.

 Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm