Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, 2020 18:12

Vinh tụng ca

(CN lễ Chúa Thăng Thiên - Mt 28,16-20)

  “ ... làm phép rửa cho họ Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Vinh tụng ca là hình thức dâng lời tôn vinh Chúa, đặc biệt vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh ghi nhận một số những công thức ca tụng được dùng trong việc thờ phượng công khai hoặc riêng tư.

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C - DÒNG ĐỨC MARIA NỮ ...

Những vinh tụng ca được Israel dùng trong việc thờ phượng chính thức:

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thiên Chúa Israel,

Chỉ có Ngài làm nên những kỳ công kỳ diệu,

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

Ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu” (Tv 72,18-19; x. 1Sb 29,10-13; Tv 11,13; 106,48; 150,1-6).

Những vinh tụng ca tự phát dân chúng ngợi khen Chúa: “Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người ai dò cho thấu (Ðường lối của Người ai theo dõi được ! ... vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen.” (Rm 11,33-36; x. Tv 57,5.11; Mt 21,9 // Mc 11,9-10 // Lc 19,38; Gl 1,5; Ep 3,21; Pl 4,20; 1Tm 1,17).

Những vinh tụng ca như một lời tạ ơn:

“Xin kính dâng Ðấng có quyền phép gìn giữ anh chị em khỏi sa ngã và cho anh chị em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Ðấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời! Amen”. (Gđ 24-25; x. Ep 3,20-21; Rm 16,25-27; Dt 13,20-21; 2Pr 3,18).

Những vinh tụng ca được dùng trong việc tôn thờ trên thiên đàng: Các vị lớn tiếng hô: “Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc”. Tôi lại nghe tất cả đều tung hô “Xin kính dâng Ðấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!” (Kh 5,12-13; x. Is 6,3; Lc 2,13-14; Kh 4,8-11; 5,9-14; 7,12; 19,1).

LM. PHALÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm