Thứ Sáu, 29 Tháng Bảy, 2022 13:03

Xa hoa

CN XVIII THƯỜNG NIÊN  - NĂM C   - LC 12,13-21

“Cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19)

Lối sống dư dật xa hoa liên hệ với của cải hay địa vị, nhất là bậc vương giả. Thánh Kinh cảnh báo về những nguy hiểm trước những cảnh tượng xa hoa không cần thiết, nhưng khuyến khích loại quang vinh đích thực phản ánh vinh quang và danh dự thuộc về Thiên Chúa.

Lc 21: 12-19 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Những mẫu sống xa hoa

Sự giàu sang của vua Salômon, tất cả các chén để uống, các vật dụng trong cung đều bằng vàng (1V 10,21 // 2Sb 9,20). Thực phẩm hàng ngày của Salomon (1V 5,7-8.2-5); ngai của vua (1V 10,18-20; 2Sb 9,17-19); “những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện” (Lc 7,25; Mt 11,8), chẳng hạn Đavít (2Sm 7,2), vua Khikigia (2Sb 32,27-29), vua Asuêrô (Et 1,4-7), vua Nabucôđônôsô (Dn 4,25-27.33-34). Ông Samuel cảnh báo dân Israel về tiệc một ông vua sẽ buộc dân phải cung ứng mọi sự (1Sm 8,11-17). Người giàu có sống xa hoa như dụ ngôn “người phú hộ” (Lc 16,19). Sống xa hoa còn có các phụ nữ thượng lưu ở Giêrusalem (Is 3,18-23), những người giàu có trong dân Israel (Am 6,4-6). Sự xa hoa gắn liền với giai cấp thượng lưu (St 41, 41-43: ông Giuse; Et 6,7-8 8,15: ông Moocdokhai; Đn 5,29: Đaniel). Sự xa hoa của cô dâu trong hôn lễ (Tv 45,13-15; Is 61,10; Gr 2,32; Kh 21,2).

Xa hoa và nghèo khổ: sự xa hoa có khi do cái giá phải trả do người nghèo (Gc 5,4-5). Đó là lý do khiến vua Giơhôgiakim bị lên án (Gr 22,13-14) và các mục tử Israel cũng vậy (Ed 34,3). Sự xa hoa dẫn tới trách nhiệm đối với người nghèo (1Tm 6,18; Gr 22,15-16; Lc 16,20-21 19,8; Cv 4,34-35).

Sự xa hoa gây những nguy cơ

Khi tạo cho người ta cảm giác an toàn giả tạo (Lc 12,19; G 31,24-25; Cn 11,28; 1Tm 6,17), làm cho người ta xa rời Thiên Chúa (Đnl 32,15; x. Đnl 8,13-14; Mt 13,22 // Mc 4,19 // Lc 8,14; Mt 19,21-24 // Mc 10,21-23 // Lc 18,21-24; 1Tm 6,10). Sự xa hoa trần thế không tồn tại lâu bền (Mt 6,19; Cn 23,5; 27,24; Is 13,22). Lối sống xa hoa của kẻ dữ sẽ bị phán quyết của Thiên Chúa quét sạch (Gc 5,1-3; Kh 18,7-9).

Trước sự xa hoa, phải sống như thánh Phaolô “học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào” (Pl 4,11-12) và tin vào Chúa, Đấng “bắt phải nghèo và cho giàu có” (1Sm 2,7) Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa (G 1,21)

Đối nghịch với sự xa hoa là nét đẹp chân thực “không hệ tại cái bên ngoài” (1Pr 3,3-4; 1Tm 2,9-10). Vẻ huy hoàng phải phản ánh vinh quang của Thiên Chúa như: các chất liệu để làm nhà Tạm (Xh 25,3-9; 35,5-9), các phẩm phục của tư tế (Xh 28,4-5), Đền thờ vua Salomon xây (1V 6,14-15; 2Sb 3,4-14) hay Hêrôđê xây (Mc 13,1; Lc 21,5), nhất là Giêrusalem mới (Kh 21,15-21).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm