Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, 2017 18:24

Xét mình

Examen conscientae, Examination Conscience, Examen de Conscience

Xét: tìm hiểu và cân nhắc kỹ để nhận biết, đánh giá, kết luận về điều gì.

Xét mình là nhìn lại đời sống tâm linh của mình trước mặt Thiên Chúa. Hành vi này đòi hỏi phải được thực hiện với lương tâm đúng đắn, dưới ánh sáng Lời Chúa (x.Mt 15,1-20).

Như thế, xét mình giúp ta nhận thức những gì tốt xấu đang xảy ra trong đời sống, qua các thời điểm:

- Xét mình hằng ngày để sám hối về những khuyết điểm, tạ ơn và phát huy những ưu điểm... nhằm giúp cho mình tiến bộ hơn về mặt thiêng liêng.

- Xét mình để xứng đáng lãnh nhận các bí tích và cử hành phụng vụ (x. GLHTCG 1493).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm