Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, 2017 06:19

Xin vâng

Chúa nhật IV Mùa Vọng luôn dành riêng để nói về Ðức Mẹ. Thật vậy, thánh Bênađô đã diễn tả một câu để đời: “Nói về Mẹ không bao giờ cho đủ” (De Maria numquam satis!). Mẹ Maria nắm một vai trò rất quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Bởi vì, Thiên Chúa không dùng một đường lối nào khác ngoài con đường bình thường mà nhân loại vẫn đi. Thiên Chúa đã chọn, đã tuyển lựa một người nữ Do Thái để người nữ tử Sion này trở nên Mẹ của Thiên Chúa, của Ngôi Hai nhập thể làm người. Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ, nên đã ban những đặc ân cao cả mà không một ai có được những ân huệ ấy. Giáo hội dành nói về Mẹ trong Chúa nhật IV Mùa Vọng là để trình bày đường lối tuyệt vời của Thiên Chúa…

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại quả thực cao sâu, huyền diệu. Thiên Chúa đã chọn một người nữ Do Thái tên là Maria. Ngài đã dọn cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria hoàn toàn trinh khiết, vẹn toàn để chuẩn bị cho Con Một của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa đã dùng sứ thần Gabriel để truyền tin cho Ðức Mẹ: “Và này nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con trai, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu…” (Lc 1,31). Maria rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sứ thần đã trấn tĩnh Mẹ bằng những lời đầy yêu thương và an ủi: “Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa” (Lc 1, 30). Bởi vì “Mẹ đầy ơn phúc” (Lc 1,28). Sứ thần đã nói lên sự can thiệp đặc biệt này: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh nữ, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh Nữ” (Lc 1,35). Chính vì thế, việc sinh con này là hoàn toàn do Thiên Chúa, chứ loài người, xác thịt không tham dự vào.

Sứ thần của Thiên Chúa đã kết thúc việc truyền tin cho Ðức Mẹ với một xác tín mạnh mẽ, đầy quyền năng: “Vì không việc gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,38). Maria dù chưa hiểu rõ ý định của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng, cậy trông, phó thác, vâng phục Ngài, Mẹ Maria liền thưa: “Xin vâng, xin hãy thành sự như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mẹ Maria đã đem lại cho thế giới niềm hy vọng và bình an. Chính việc xin vâng của Mẹ đã khai mở kỷ nguyên cứu rỗi.

Với quyền năng của Ðấng Tối Cao, thế giới đã sống trong hạnh phúc, niềm vui và hy vọng được ơn cứu rỗi.

Mẹ Maria đã thưa xin vâng với tất cả niềm tin, trách nhiệm, do đó, Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Con Một Thiên Chúa được làm người ở giữa muôn người. Qua lời thưa xin vâng, Mẹ là mẫu gương lý tưởng cho mọi người biết khiêm nhượng, phó thác, cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa đã nhập thể nơi cung lòng trinh khiết của Ðức Maria ngay từ giây phút Mẹ thưa lời xin vâng, và Chúa vẫn còn tiếp tục đến với mỗi tín hữu qua thái độ sẵn sàng đón tiếp của mình.

Chúng ta đã sống Mùa Vọng làm sao, có sẵn sàng đón tiếp Chúa qua lời xin vâng thực thi ý Chúa không?

Chúng ta hãy hiệp ý cùng nhau cầu nguyện bằng chính lời kinh của Mẹ khi Mẹ đi thăm bà chị họ Isave:

Hồn tôi tôn dương Chúa. Và thần khí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Ðấng cứu chuộc tôi… Người đã đáp cứu Israel tôi tá Người, bởi nhớ lại tính nhân từ Người. Như Người đã phán với tổ tiên chúng ta - hứa cho Abraham và dòng dõi cho đến muôn đời “ (Lc 1, 46-47; 54-55).■

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm