Thứ Sáu, 02 Tháng Mười, 2020 09:18

Ý thức mình là một vườn nho được Chúa ân cần chăm sóc

 

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài đọc 1: Is 5,1-7; Bài đọc 2: Pl 4,6-9; Tin Mừng: Mt 21,33-43

 

 

Trong Bài đọc I (Is 5,1-7), dân Israel được ví như một vườn nho được Thiên Chúa chăm sóc và Ngài chỉ mong nó sinh trái ngon quả ngọt, nhưng dân Israel vẫn bội tình bạc nghĩa: “Vườn nho của Ðức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giuđa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than”.

Khi biết tội mình như một vườn nho không sinh trái tốt, dân Israel sám hối với Thánh vịnh đáp ca (Tv 80), kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa: “Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài”.

 

Cùng một ý tưởng về vườn nho, bài Tin Mừng (x. Mt 21,33-34) thuật lại một dụ ngôn về Nước Trời do Ðức Giêsu rao giảng: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi”.

Vườn nho ở đây là Nước Trời. Những thợ làm vườn nho ban đầu là dân Do Thái, cụ thể là những người lãnh đạo tôn giáo. Lẽ ra dân Do Thái phải biết ơn Thiên Chúa khi sai các ngôn sứ đến kêu gọi họ vào Nước Trời và biết đáp lại bằng một cuộc sống tốt, nhưng chẳng những họ không làm thế, mà còn giết các sứ giả của Thiên Chúa, cuối cùng giết luôn Ðức Giêsu Con Một của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa quyết định trao Nước Trời cho một dân mới là Giáo hội. Ðức Giêsu đã nói với giới lãnh đạo Do Thái giáo: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.

Vì thế, mọi phần tử trong Giáo hội phải sinh hoa lợi bằng cách sống tốt. Trong Bài đọc II (x. Pl 4,6-9), thánh Phaolô dạy các tín hữu Philipphê cách sống tốt: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện… Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”.

Do đó, mọi người chúng ta phải luôn ý thức mình là một vườn nho được Chúa ân cần chăm sóc. Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng: tất cả là hồng ân. Chúa cho chúng ta được hưởng dùng tất cả những gì Chúa ban cho: sức khỏe, tài năng, tiền bạc, của cải… Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta biết chia sẻ, biết phục vụ, vì đó là cách “sinh hoa lợi” trong Nước Thiên Chúa.

 

Giám mục Antôn Vũ Huy Chương

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm