Lời Chúa và Cuộc Sống
Lễ Ngũ Tuần, cộng đoàn yêu thương được thành lập

Lễ Ngũ Tuần, cộng đoàn yêu thương được thành lập

Lần giở lại sách Tông đồ công vụ chúng ta thấy: Vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, tức thì các ngài bắt đầu nói các thứ ngôn ngữ khác để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đến từ khắp các nước trong thiên hạ.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM A

    Khi Đức Giêsu phục sinh đến với các môn đệ, họ đang ở trong tình trạng sợ hãi và khép kín. Sau này, họ đã mở cửa để ra đi loan báo Tin Mừng. Bạn thấy cần xin Chúa Thánh Thần ơn gì cho Giáo hội Công giáo trên quê hương, nơi còn bao người chưa biết Chúa.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN - NĂM A

    Tại sao bài Tin Mừng hôm nay được đọc vào lễ Chúa Thăng Thiên dù không kể chuyện Chúa về trời? Theo bạn, tại sao bài Tin Mừng này được coi là có tầm quan trọng đặc biệt đối với sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh?

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A

    Bạn nghĩ gì về những người tuy chưa biết Chúa Giêsu nhưng đã can đảm sống theo sự thật và bảo vệ sự sống? Họ có hy vọng được hưởng ơn cứu độ không?

Tiếng / ngôn ngữ (ơn)

Tiếng / ngôn ngữ (ơn) Ơn ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho người nói không biết tiếng ấy. Ơn ngôn ngữ có thể được dùng mà ngợi khen Chúa hay đưa ra một sứ điệp của Chúa, kèm theo ơn giải thích, khai sáng cho các tín hữu khác.

Lời khấn

Lời khấn Lời khấn là lời hứa có suy nghĩ và tự do với Thiên Chúa về một điều thiện khả thi và tốt hơn (x. GL 1191).

Vinh tụng ca

Vinh tụng ca Vinh tụng ca là hình thức dâng lời tôn vinh Chúa, đặc biệt vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh ghi nhận một số những công thức ca tụng được dùng trong việc thờ phượng công khai hoặc riêng tư.

Cứng lòng tin

Cứng lòng tin Cứng lòng tin là “cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin... hay không nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin, là chân thật” (GLHTCG 2088). Thái độ này còn gọi là “vô tín” hay “bất tín”, “là sự thờ ơ với chân lý mặc khải hay việc cố tình từ chối chấp nhận chân lý đó” (GLHTCG 2089).

Ðiều nên làm trước khi loan báo Tin Mừng

Ðiều nên làm trước khi loan báo Tin Mừng Lễ Thăng Thiên đánh dấu sự thay đổi tình trạng của Ðức Giêsu. Hình dung Ðức Giêsu đang bay lên giữa các tầng mây, hay đang ngồi bên phải Chúa Cha, chỉ là những cách tưởng tượng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A Đọc Ga 14,15-23. Hãy suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong đời sống của một Kitô hữu. Bạn có thấy đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống ở lại trong Ba Ngôi không?

Mồ côi

Mồ côi Mồ côi là những đứa trẻ mà cha mẹ đã chết. Ðây là nhóm người Thiên Chúa tỏ ra ưu ái đặc biệt. Chúa cũng mong dân Ngài làm như vậy. Những ai lợi dụng chúng thì tự chuốc lấy án phạt của Thiên Chúa.

Chiên

Chiên Chiên là một hình ảnh thường được dùng trong Thánh Kinh. Tân Ước dùng hình ảnh này để nói về Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 10).