Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

Tình yêu thương giữa các Kitô hữu có phải là điều quan trọng trong Tin Mừng Gioan không?

  • Bình an của chúng ta là ở nơi Chúa

    Cuộc sống con người tràn đầy những nỗi sợ: người trẻ sợ tuổi già; thanh niên khỏe mạnh sợ lúc bệnh tật hay ốm đau; đôi trai gái yêu nhau say đắm sợ những giây phút mặn nồng tan biến; người giàu sợ sẽ đến ngày khánh kiệt; những người có địa vị lại sợ thất thế sa cơ….

  • Yêu thương là một dòng chảy không ngừng

    Trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta hãy yêu thương nhau: Yêu như Thầy đã yêu thương con người.

  • Nghe

    Giữa một thế giới có quá nhiều âm thanh, quá nhiều tiếng động như thế giới chúng ta đang sống hôm nay, thì việc biết lắng nghe trở nên cần thiết và quan trọng, vì nó giúp định hướng cuộc sống và cuộc đời mình. Biết lắng nghe nghĩa là biết chọn nghe gì và nghe ai.

Mến yêu

Mến yêu Mến yêu là những cảm giác tích cực đối với người khác, thường được diễn tả bằng những từ gắn bó và ấm áp.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn thấy cần cầu xin điều gì cho ơn thiên triệu trên thế giới và ở Việt Nam?

Thiên Chúa và tính duy nhất

Thiên Chúa và tính duy nhất Thiên Chúa hành động đồng nhất trong mọi sự việc Ba Ngôi hợp nhất là một Chúa. Các Ngài liên kết với nhau, chia sẻ các thuộc tính và cùng hành động trong một công việc. Các đặc tính của Thiên Chúa luôn bền vững, cho thấy bản tính thần linh toàn vẹn của Ngài.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C Ga 21,6 cho thấy các môn đệ đã vâng lời một người lạ đứng trên bờ. Họ đã thả lưới bên phải mạn thuyền và đã có được một mẻ cá rất lớn: 153 con cá lớn nằm gọn trong lưới không bị rách và được kéo vào bờ.

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ...

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ... Bất nhẫn, một sự dữ từ khước đối với người nào đó hay với những tiến triển, thường do thiếu niềm tin.

Khai thác

Khai thác Khai thác là việc con người phát hiện và sử dụng tiềm năng của thiên nhiên cách hợp lý theo ý Thiên Chúa để phục vụ và phát triển thế giói.

Sức sống của Hội Thánh trỗi dậy

Sức sống của Hội Thánh trỗi dậy Tổ chức Hội Thánh Chúa Kitô khởi sự từ cơ chế hữu hình và các hoạt động của Hội Thánh do Thánh Thần Ðức Kitô Phục Sinh thúc đẩy và liên kết.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?