Lời Chúa và Cuộc Sống
Một cuộc lên đường mới

Một cuộc lên đường mới

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem, những người đầu tiên được đón tiếp Chúa là Ðức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng chăn chiên.

Bất tử, tính bất tử

Bất tử, tính bất tử Bất: không; tử: chết; tính: bản chất. Tính bất tử: Bản chất không bao giờ chết, ý nói tồn tại mãi mãi.

Tin và sự cần thiết

Tin và sự cần thiết Tin là bổn phận nền tảng của mọi người và là đáp trả thân thiết đối với Thiên Chúa tự mặc khải. Ðó là đường kênh duy nhất để đón nhận các phúc lành của Thiên Chúa và là phương thế duy nhất khiến cuộc sống có ý nghĩa nhờ mối quan hệ với Thiên Chúa.

Còn đâu nét mới mẻ của Triều Ðại Thiên Chúa?

Còn đâu nét mới mẻ của Triều Ðại Thiên Chúa? Triều đại Nước Thiên Chúa không đồng nhất với Giáo hội hữu hình, nhưng cũng không thể có ở đâu bên ngoài Giáo hội ấy. Tin Mừng Máccô cho thấy sự tỏ hiện mới mẻ của “thời kỳ đã mãn” trong việc Ðức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên, và đó là nền móng của Giáo hội.

Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử

Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử Mở đầu lời kinh là lời tạ ơn thánh Giuse vì ngài là vị bác sĩ cao tay, là quản gia đầy yêu thương, là Đấng trung gian quyền thế trước tòa Chúa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

Bóng tối

Bóng tối là hình ảnh Thánh Kinh dùng để chỉ nơi vắng bóng Thiên Chúa hay thế giới đối nghịch với Ngài như Satan, tội lỗi và sự chết (x. G 10,21-22; Tv 87,13; Ga 13,30).

Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu

Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu Các danh hiệu của Chúa Giêsu Kitô, nhiều và phong phú với những khác biệt, rọi sáng cả con người lẫn một số khía cạnh trong tác vụ của Ngài.

Sứ mệnh giới thiệu Chúa

Sứ mệnh giới thiệu Chúa Có một câu hỏi được đặt ra: Tại sao có nhiều tín hữu Công giáo lại có thái độ thờ ơ, không nhiệt thành giới thiệu Chúa cho người thân và bạn bè để họ cũng được ơn cứu độ giống như mình?