Lời Chúa và Cuộc Sống
Hội nhập văn hóa

Hội nhập văn hóa

Hội nhập: hòa vào; văn hóa: toàn thể những giá trị tinh thần và vật chất tạo nên căn tính của một dân tộc hay một địa phương.

  • Linh mục / tư tế và các kiểu loại

    Tân Ước cho thấy chức tư tế Cựu Ước được hoàn thành trong Ðức Giêsu Kitô và còn mở rộng ý tưởng là nơi tín hữu Kitô đều được coi là tư tế. Tân Ước cũng ghi nhận vai trò tiếp nới của các tư tế Do Thái và lương dân thời này.

  • Tự nhiên

    Tự nhiên, có gốc tiếng Hy Lạp là physis - do từ phein (sản sinh, sinh ra) -, chỉ những gì tồn tại xung quanh con người nhưng không phải do con người tạo ra.

  • Ánh sáng và bóng tối

    Trình thuật Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng mặc khải cho chúng ta về một mầu nhiệm quan trọng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Ðường chính / quốc lộ

Ðường chính / quốc lộ “ ... Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).

Lối đi nào cũng có thể có sai lầm

Lối đi nào cũng có thể có sai lầm Alfred Nobel được biết tới như người cổ xúy mạnh mẽ cho hòa bình, chống lại chiến tranh.

Nhị nguyên, thuyết

Nhị nguyên, thuyết Thuyết nhị nguyên hay nhị nguyên luận là một lập luận triết học cho rằng có hai nguyên lý nền tảng đối lập nhau, cùng xuất hiện, cùng tồn tại song hành.

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Chúa Giêsu Kitô lại đến để xét xử thế gian và hoàn thành Nước Chúa.

Mùa Vọng và lịch sử ơn cứu độ

Mùa Vọng và lịch sử ơn cứu độ Chu kỳ Phụng vụ được cấu trúc như một vòng tròn lập đi lập lại, và cũng có người tố cáo Kitô giáo chỉ là một tôn giáo thiên nhiên, nhằm để đưa người tín hữu hòa nhập vào vận hành tuần hoàn của vũ trụ.

Thiên Chúa công minh

Thiên Chúa công minh “Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau ...” (Mt 25,32).

Tôi tớ của thiên chúa

Tôi tớ của thiên chúa Trong Cựu Ước, Tôi Tớ Của Thiên Chúa là một tước hiệu vinh dự, dành cho những người cộng tác thực thi ý định của Ngài (x. Ðnl 9,27; Ds 12,7; 2 Sm 7,8).

Xây dựng Nước Trời bằng lối sống phục vụ

Xây dựng Nước Trời  bằng lối sống phục vụ Lúc sinh thời, Mẹ Têrêsa Calcutta rất tâm đắc với đoạn Tin Mừng diễn tả cái chết của Ðức Giêsu trên cây thập giá. Mẹ luôn bị những người đau khổ bất hạnh lôi cuốn. Nơi Mẹ Têrêsa, tình yêu mến Ðức Giêsu và tình thương những người bất hạnh hòa quyện vào nhau.