Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A

Người có lòng hối cải được ví như cây sinh trái tốt. Chúa mời gọi cây đời bạn sinh trái gì trong Mùa Vọng này? Hối cải là ra khỏi sự tự mãn. Bạn thấy người Công giáo có dễ tự mãn vì mình là con cái Chúa không?

Nước Chúa đến gần

Nước Chúa đến gần Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.

Dọn đường chào đón Vua Hòa Bình

Dọn đường chào đón Vua Hòa Bình Hòa bình là niềm khát khao của cả nhân loại, mọi nơi, mọi thời. Hòa bình cũng là lời hứa của Chúa cho muôn dân, từ thời xa xưa của lịch sử. Tuy vậy, xem ra hòa bình còn xa vời so với những ước vọng của con người.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A Theo bạn, Mùa Vọng có phải là thời gian ngóng đợi không? Người Kitô hữu ngóng đợi biến cố nào chưa xảy ra?

Cánh chung học

Cánh chung học Cánh chung học, có gốc tiếng Hy Lạp là Eschato-logia được ghép bởi logos - khoa học và eschatos - sự sau cùng, là môn học bàn về các sự sau cùng và về mục đích của toàn thế giới thụ tạo.

Gắn bó với thế gian

Gắn bó với thế gian Dầu cho thế gian sa ngã, Thiên Chúa vẫn yêu thương gắn bó với thế gian. Các tín hữu cần tránh những đeo bám trần tục và sự dữ, vì họ được gọi mời sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức Những tai họa gây mất mát gần đây đáng buồn là phần lớn do nhân tai nhiều hơn là thiên tai. Con người đã phá thiên nhiên ở dưới biển khi thải chất độc. Con người lại tiếp tục phá rừng vì thiếu ý thức.

Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá

Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá Cái chết của Chúa Giêsu Kitô có tầm quan trọng cốt lõi trong đức Tin Kitô hữu. Qua sự chết của Đức Kitô, tội nhân được giao hòa với Thiên Chúa, và với tha nhân. Thánh Phaolô tóm lược Tin Mừng như là “sứ điệp của thánh giá”.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA KITÔ VUA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C - Trong bài Tin Mừng này, anh trộm lành nói đến việc Đức Giêsu vào Nước của Ngài, qua đó anh tin Đức Giêsu là một vị Vua.