Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Đức Giêsu tóm tất cả Luật và các sách Ngôn sứ trong Cựu Ước vào hai điều răn: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân (Mt 22,40). Theo ý bạn, yêu là gì? Yêu Chúa với cả trái tim có khó không? Yêu tha nhân như yêu mình có khó không? Làm sao để tôi tập biết yêu?

  • Thực thi ý Chúa

    Ý muốn của Thiên Chúa rất cao siêu huyền nhiệm và thường được gọi là “Thánh ý”. Thiên Chúa chỉ muốn những điều tốt lành cho con người, như bản chất của Ngài là tốt lành.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

    Bạn được chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều bao giờ chưa (ít nguồn lực , nhân lực, khả năng mà làm được những việc lớn lao vĩ đại)? Bạn có kinh nghiệm về việc mình được giàu hơn khi bẻ ra và trao đi không?

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

    Khi sống ở đời, dính bén với vật chất của cải, chúng ta thường thấy Nước Trời hay Thiên đàng là chuyện xa xôi, không mấy hấp dẫn. Làm sao có thể thấy Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, để chúng ta dám vui vẻ hy sinh thú vui của những sự đời này?

CHUYỂN CẦU, SỰ -

CHUYỂN CẦU, SỰ - Ðức Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, chuyển cầu “cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ tội lỗi” (GLHTCG 2634).

Ðạo đức cá nhân

Ðạo đức cá nhân Thánh Kinh dạy rằng các cá nhân có trách nhiệm đối với Chúa theo thái độ đối xử của họ.

Mến Chúa yêu người

Mến Chúa yêu người Ðối với những người thuộc phái Qumran, chỉ có Lề Luật là có thẩm quyền. Ðối với phái Sađốc cũng vậy, họ tuân giữ Luật từng chữ, còn những gì Luật không nói đến thì họ để cho các tư tế quyết định.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A “Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”. Theo bạn có cái gì trên đời mà không phải là của Thiên Chúa không? “Trả lại cho Thiên Chúa” nghĩa là gì? Con người hôm nay đã đánh cắp của Thiên Chúa những gì?

Thiên Chúa Thánh Thiện

Thiên Chúa Thánh Thiện Sự siêu việt luân lý của Thiên Chúa hợp nhất các thuộc tính của Ngài và diễn ra qua hành động, đặt Ngài tách biệt khỏi mọi người khác. Các tín hữu được mời gọi nên thánh như Ngài.

Phán xét

Phán xét Phán xét là kiểm định một sự việc hay một hành vi đúng hay sai, tốt hay xấu.

Bổn phận đối với Thiên Chúa

Bổn phận đối với Thiên Chúa Ðức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời tại nước Do Thái vào thời kỳ đất nước này đang bị đế quốc Rôma đô hộ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A Hôm nay Chúa vẫn mời tôi đến chung vui với Ngài và dự bữa tiệc thánh do Ngài khoản đãi. Đâu là những bận tâm khiến tôi ngần ngại không muốn nhận lời? Tôi thường coi điều gì trọng hơn lời mời của Chúa?