Lời Chúa và Cuộc Sống
Hết rượu

Hết rượu

Hết rượu thì tiệc tàn thôi, vì còn gì nữa đâu để mà “dzô”. Tội nghiệp, trong suốt ba năm đi rao giảng, Chúa chỉ đi dự có một tiệc cưới. Vậy mà tiệc cưới ấy lại hết rượu.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

    Để thúc đẩy người dân mau hối cải, Gioan không ngại dùng những lời đe dọa. Tìm những hình ảnh Gioan đã dùng để diễn tả sự luận phạt của Thiên Chúa

  • Dọn đường cho Chúa

    Mỗi khi Mùa Vọng về, hình ảnh Gioan Tẩy Giả lại xuất hiện trong phụng vụ.

  • Trổ sinh bông hạt

    Hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay thật quen thuộc với nhiều Kitô hữu.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình?

Rượu nho

Rượu nho “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan?

Cúi xuống để nâng con người lên

Cúi xuống để nâng con người lên Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được cử hành sau lễ Chúa Hiển Linh sẽ kết thúc mùa Giáng Sinh. Đức Giêsu khai mạc sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng bằng việc xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Vào thời xưa, khi có một ngôi sao sáng xuất hiện, người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra?

Giúp tha nhân nhận biết chúa

Giúp tha nhân nhận biết chúa Chúa Giêsu là Ánh Sáng huy hoàng hơn cả mặt trời. Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân tộc.

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến Chúa Giêsu Kitô mang lại niềm vui cho dân Người. Họ mừng vui vì Chúa là Đấng Cứu Tinh đến, cùng với muôn ân phúc Người đem đến cho họ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bạn có nghĩ Đức Giêsu năm 12 tuổi là một thần đồng không? Ngài có phải là một bậc thầy không? Ngài có cần học không?