Lời Chúa và Cuộc Sống
Con người

Con người

Con Người - thuật ngữ Thánh Kinh - chỉ Chúa Giêsu Kitô vừa mang nhân tính và thần tính, được các sách tiên tri loan báo.

 • Lời Chúa

  Lời Chúa được chứa đựng trong một kho tàng duy nhất là Thánh Kinh và Thánh Truyền (x. MK 9).

 • Hôn nhân và các phong tục

  Hôn phối giữa hai người đã nối kết giữa các gia đình của họ và còn dính líu đến cả cộng đồng, cha mẹ, nhất là người cha giữ phần tích cực trong việc chọn lựa người phối ngẫu cho con cái.

 • Lời tỏ tình của Thiên Chúa

  Thật là bạc bẽo, thật là vô tình nếu chúng ta không để cho Thiên Chúa được hưởng niềm vui là thấy chúng ta nhận lãnh quà tặng của Ngài!

Tường rào

Tường rào Các bức tường trong Giêrusalem mới: “Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ ... tường thành xây cao trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông đồ của Con Chiên ...” (Kh 26,12-19).

Tá điền và vườn nho Nước Thiên Chúa

Tá điền và vườn nho Nước Thiên Chúa Tôi đang đi trong vườn cà phê. Cây cà phê được mưa thuận gió hòa, được chăm bón kỹ lưỡng, cắt tỉa kỹ thuật, rất sai trái.

Thánh hóa

Thánh hóa Thánh hóa là làm cho trở nên thánh, thuộc về Thiên Chúa.

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấy Người có Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Phục sinh, Chúa Thánh Thần chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa.

Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ

Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ Cầm cỗ tràng hạt trên tay, là ta nhìn thấy hiện ra trong đôi mắt cả một công trình cứu độ yêu thương đến độ không hiểu nổi tình thương của Chúa.

Nghi lễ

Nghi lễ Ritus, Rite, Rite Nghi lễ là việc cử hành phụng tự của cộng đoàn, quy chiếu về biến cố nền tảng là Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Thỏa thuận, thương lượng

Thỏa thuận, thương lượng Thỏa thuận trong việc mua bán đất đai: như khi ông Abraham lo mộ phần cho bà Sara: “... xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông” (St 23,8-9; x. R 4,4; 2Sm 24,24; Gr 32,8).

Nước của tình thương

Nước của tình thương Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để diễn tả thực tại của Nước Trời, thực tại của sự bình an, của tình thương và niềm vui.