Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B

“Chính anh em là chứng nhân”. Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc phục vụ gì hay qua lối sống nào?

Chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh

Chứng nhân của tin mừng Phục Sinh Tin Mừng Chúa nhật 2 Phục Sinh của tuần trước cho thấy thánh Tôma bẽ bàng khi làm trò cười cho thiên hạ về nỗi thẹn thùng cứng lòng tin.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không?

Cứng lòng tin

Cứng lòng tin Cứng lòng tin là “cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin... hay không nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin, là chân thật” (GLHTCG 2088). Thái độ này còn gọi là “vô tín” hay “bất tín”, “là sự thờ ơ với chân lý mặc khải hay việc cố tình từ chối chấp nhận chân lý đó” (GLHTCG 2089).

Sợ

Sợ Sợ, thái độ lo lắng phiền muộn vì một đe dọa đối với tương lai của một người. Thánh Kinh cung cấp nhiều ví dụ về những tình huống gây nên sợ hãi.

Những điểm hẹn đẹp

Những điểm hẹn đẹp “Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người” (Mt 28,7).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Họ cũng là những người được yêu cầu đi báo Tin Mừng ấy cho các môn đệ. Bạn thấy phụ nữ có thể đảm nhận thêm việc gì trong giáo xứ của bạn?

Bình minh / rạng đông / sáng sớm

Bình minh / rạng đông / sáng sớm Bình minh, thời điểm mặt trời mọc, ghi nhận sự kết thúc đêm tối và sự thay thế các hệ lụy kéo theo của đêm tối, đồng thời ngày mới tới gần với sự thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày.

Nhân chứng phục sinh

Nhân chứng phục sinh Trong thời sơ khai của Giáo hội, những lời giảng dạy của các tông đồ mang nội dung chính yếu là sự Phục Sinh của Ðức Giêsu.