Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C

Tại sao Giáo hội luôn cho đọc bài Tin Mừng về việc Chúa Hiển dung vào tuần II mùa Chay? Chúa Giêsu được hiển dung, có nâng đỡ chúng ta trong mùa Chay không?

  • Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con...

    Ðức Giêsu cũng muốn dạy môn đệ một phương thức đấu tranh bất bạo động là hãy dùng tình thương để cảm hóa kẻ ác, lấy nhu thắng cương, lấy sự hiền lành chinh phục cường bạo, hầu hy vọng có ngày kẻ gian ác hoàn lương.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

    Để thúc đẩy người dân mau hối cải, Gioan không ngại dùng những lời đe dọa. Tìm những hình ảnh Gioan đã dùng để diễn tả sự luận phạt của Thiên Chúa

  • Dọn đường cho Chúa

    Mỗi khi Mùa Vọng về, hình ảnh Gioan Tẩy Giả lại xuất hiện trong phụng vụ.

Lời khuyên phúc âm

Lời khuyên phúc âm Lời khuyên Phúc Âm là những điều dựa trên lời nói và gương sáng của Ðức Kitô, để giúp cho các tín hữu trở nên hoàn thiện và qua đó làm tỏ lộ sự thánh thiện của Hội Thánh (x. GH 39,42c).

Vinh quang tỏ hiện

Vinh quang tỏ hiện Ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thế giới qua Israel và Hội Thánh, và một cách tột độ trong và qua Ðức Kitô Giêsu.

Nghe lời Người

Nghe lời Người Sau khi được tiên báo về cuộc Thương khó mà Ðức Giêsu sắp phải trải qua, các môn đệ đã xuống tinh thần trầm trọng, thậm chí các ông ngần ngại đồng hành với Chúa lên Giêrusalem (Mt, 17-19).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C Khi cám dỗ Đức Giêsu, quỷ đã nói hai lần: Nếu ông là Con Thiên Chúa (các câu 3 và 9). Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không?

Amen

Amen Amen, gốc tiếng Hipri là Amen cùng gốc từ với từ “Tin”, nghĩa là đúng thật như vậy; ước gì được như vậy.

Cám dỗ, kháng cự

Cám dỗ, kháng cự Cám dỗ tự nó không phải là tội. Tội nảy sinh khi các tín hữu lao vào cơn cám dỗ. Thánh Kinh thúc đẩy các tín hữu kháng cự và ban cho họ sự can đảm để chống lại cám dỗ.

Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ

Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ Bị cám dỗ là thân phận của con người. Ai cũng đã một lần hay nhiều lần bị cám dỗ trong cuộc đời. Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ. Người muốn chia sẻ kiếp sống con người, muốn nên đồng số phận với con người. Và Người đã chiến thắng tất cả các cơn cám dỗ để cho con người noi gương bắt chước.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 6,39. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Điều gì có thể làm người lãnh đạo bị mù? Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến hậu quả nào?