Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A

Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29), rồi lại làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,34). Hai tước vị này có liên quan với nhau không?

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A

    Đức Giêsu ca ngợi sự cao trọng của Gioan Tẩy giả, dù ông chỉ là người dọn đường (Mt 11,10). Theo bạn, điều gì làm nên sự cao trọng của ông?

  • Thuyết lạc giáo

    Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

  • Chúa nhậm lời kêu xin của kẻ tội lỗi

    Trong xã hội Do Thái, ai cũng coi những người thu thuế là tội lỗi. Ở dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng coi họ như thế và chính người thu thuế cũng tự xem mình như vậy.

Chứng nhân

Chứng nhân Ðoạn Tin Mừng hôm nay là lời giới thiệu và lời chứng của Gioan Tẩy giả về Ðức Giêsu. Nhưng có gì đó vô lý khi ông Gioan làm chứng về một người mà ông hai lần tuyên bố “tôi đã không biết Người” (Ga 1,31.33).

Hợp nhất, sự -

Hợp nhất, sự - Sự hợp nhất là sự gắn bó trong cùng một đức tin duy nhất của các thành phần trong Giáo hội, xung quanh Chúa Giêsu Kitô.

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội)

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội) Ông Gioan nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A “Trời đã được mở ra” cho thấy Thiên Chúa bắt đầu trực tiếp ngỏ lời với con người sau một thời gian dài, và thời đại cánh chung đã được khai mạc.

Ơn gọi

Ơn gọi Ơn gọi là ơn Chúa gọi con người tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài.

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.

Tâm hồn đẹp phải biết sám hối

Tâm hồn  đẹp phải biết sám hối Bài thánh ca “Chúa không lầm” của linh mục nhạc sĩ Kim Long có những lời như sau: “Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A Khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện, Ba Vua đã khao khát đến tận nơi để gặp mặt vị Vua mới sinh.