Lời Chúa và Cuộc Sống
Suy niệm

Suy niệm

Suy niệm là tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin - đặc biệt là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô - trong tinh thần cầu nguyện, bằng cách dùng các khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn.

Tiền công / lương

Tiền công / lương Chủ thuê phải trả công cho người làm thuê. Mọi người lao động phải được trả công sòng phẳng và đúng luật.

Lòng bao dung của Thiên Chúa và sự ích kỷ của con người

Lòng bao dung của Thiên Chúa và sự ích kỷ của con người Thiên Chúa không hành động nhỏ nhen như con người. Chúng ta thường có thói quen “suy bụng ra bụng của Thiên Chúa”, có nghĩa là chúng ta thường gán cho Thiên Chúa những cách xử sự nơi thế giới nhân loại, cũng hận thù và tiểu nhân.

Vì sao phải quảng đại tha thứ?

Vì sao phải quảng đại tha thứ? Tha thứ là một chủ đề không có gì mới lạ. Đã là con người thì phải biết tha thứ. Đây là một trong những đức luân lý nhân bản. Vấn đề đặt ra là vì sao chúng ta phải quảng đại tha thứ cho nhau và cần phải tha thứ liên lỉ như Chúa Giêsu khẳng định với Phêrô là đến bảy mươi lần bảy ?

Nợ và trả nợ

Nợ và trả nợ Theo nguyên tắc, mắc nợ thì phải trả nợ, cho mượn nợ thì có quyền đòi nợ. Nợ - đòi - trả: đó là cách cư xử công bình. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều thứ nợ không thể trả, chẳng hạn con nợ đã sạt nghiệp trắng tay, con nợ thiếu nhiều quá sức chi trả...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A Trong Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu đã nhấn mạnh đến thái độ cần tha thứ cho anh em. Tha thứ cho “người ta” là điều kiện cần thiết để được Thiên Chúa tha thứ cho chính mình.

Cử hành

Cử Hành Cử hành có gốc tiếng Latinh là celebratio. Celebratio nghĩa là sự hội họp đông người, sự quy tụ; sau được hiểu cách rộng rãi là lễ trọng, lễ mừng.

Thực hành tha thứ

Thực hành tha thứ Việc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho các tín hữu dẫn họ tới chỗ cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân, cũng như phải biết thứ tha khi đối xử với người khác.

Quyền thánh chức

Quyền thánh chức Quyền thánh chức là quyền có được do bởi việc lãnh nhận chức thánh, để chu toàn nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm, thánh hóa, cai quản Dân Chúa (x. GH 25-27).