Lời Chúa và Cuộc Sống
Nghỉ ngơi/ngủ

Nghỉ ngơi/ngủ

Chúa Giêsu Kitô cần nghỉ ngơi: “Ở đấy có giếng của ông Giacob, người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng ...” (Ga 4,6 x. Mc 4,38 6,38 Lc 9,58).

Một Mầu nhiệm để sống mỗi ngày

Một Mầu nhiệm để sống mỗi ngày Thiên Chúa không phải là một điều gì mơ hồ và trừu tượng, nhưng Ngài là “Thiên Chúa tình yêu”

Máu và các Hy lễ Cựu ước

Máu và các Hy lễ Cựu ước Thiên Chúa dự liệu máu hy tế để thiết lập giao ước cũ: “ông Môsê ... sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm lễ kỳ an tế Đức Chúa

Maranatha

Maranatha Maranatha có gốc tiếng Aram là marana tha hoặc maran atha được sử dụng duy nhất một lần trong lời chào của Thánh Phaolô gởi tới cộng đoàn Côrintô (1Cr 16, 22).

Sự hiện diện chữa lành

Sự hiện diện chữa lành Đức Giêsu đã chết và không còn chết nữa, nghĩa là Người đang sống và sống mãi đến muôn đời, nói theo sách Khải Huyền “Con chiên đã bị sát tế mà vẫn đứng” (Kh. 5,6

Nước Trời có tự động phát triển

Nước Trời có tự động phát triển Nhìn lại 2 dụ ngôn: Dụ ngôn hạt cải, ta có thể tìm gặp ở cả 2 Tin Mừng Nhất Lãm (Mt.13,31-32) (Lc.13,18-19). Còn dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc (Mc.4,26-29) là của riêng Tin Mừng Thánh Marco.

Xin/hỏi

Xin/hỏi Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin nữa.

Đức Chúa

Đức Chúa Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.

Như hạt lúa mì

Như hạt lúa mì Trong những ngày cuối của Mùa Chay, hình ảnh Đức Giêsu chấp nhận thánh ý Chúa Cha qua việc từ bỏ chính mình để hiến mình cho nhân loại được hưởng ơn cứu độ được phác họa ngày càng rõ nét hơn