Lời Chúa và Cuộc Sống
Thiên sứ

Thiên sứ

Thiên Sứ, có gốc tiếng Hy Lạp là angelos – người đưa tin, là loài thụ tạo thiêng liêng, có ý chí và lý trí, hoàn toàn tự do, được Thiên Chúa dựng nên để sống trong hạnh phúc viên mãn với Ngài và thi hành sứ mệnh Ngài trao phó (x. GLHTCG 330).

Ephata : Hãy mở ra !

Ephata : Hãy mở ra ! Con người là hữu thể trong tương quan liên vị. Tôi chỉ thực sự là tôi trong tương quan với một ai đó. Chính vì thế, sự tương quan liên vị là một nhu cầu sinh tồn của con người. Sự tương quan này được thể hiện rõ nét qua sự tiếp xúc.

Thượng phụ giáo chủ

Thượng phụ giáo chủ Thượng phụ Giáo Chủ là một vị giám mục của Giáo Hội Chính Thống hoặc Đông Phương có quyền trên các giám mục khác thuộc lãnh địa của mình, và được bầu chọn trong Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo Hội đó theo Giáo Luật (x. GLCGĐP 55, 56, 63).

Truyền thống

Truyền thống Truyền thống là những sự tin tưởng hay tập tục do các thế hệ trước truyền lại. Các tín hữu phải nắm giữ truyền thống đức tin Kitô giáo. Nhưng các truyền thống loài người có thể trái nghịch với Lời Chúa, do đó cũng mâu thuẫn với đức tin Kitô giáo.

Giữ trọn lề luật

Giữ trọn lề luật Tất cả lề luật, đặc biệt những điều khoản để dân Chúa trung thành, tín trung với Giao Ước Thiên Chúa, đã ký kết với dân của Người qua bàn tay của Môsê. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu được ý Thiên Chúa đối với các giới răn, lề luật, huấn lệnh mà dân phải tuân giữ…

Thần Khí tái sinh

Thần Khí tái sinh Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27 x. Ed 37,24).

Thiên nhiên

Thiên nhiên Kitô Giáo, qua mặc khải của Thánh Kinh, nhìn nhận thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng cho con người sử dụng (x. St 2,15; GLHTCG 338). Thiên Chúa còn trao quyền cho con người quản lý để cộng tác với Ngài trong việc phát triển thiên nhiên (x. MV 34).

Theo Đức Giêsu, Đấng ban Lời và Bánh Hằng Sống

Theo Đức Giêsu, Đấng ban Lời và Bánh Hằng Sống Nhóm Mười Hai đã nhận ra nơi Đức Giêsu một con người mà Thiên Chúa đã thánh hóa để thi hành một sứ vụ như các tiên tri ở Israel, trong lúc những người kia chỉ nhìn thấy nơi Ngài “Con ông Giuse, cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả” (c. 42).

Thánh Thể, Bí tích

Thánh Thể, Bí tích Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.