Lời Chúa và Cuộc Sống
Sự sống vĩnh cửu một ân ban

Sự sống vĩnh cửu một ân ban (CN XVIII thường niên - Ga 6,24-35)

“Hãy ra công làm việc ... vì lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu” (Ga 6,27)
Sự sống vĩnh cửu không thể có được do tậu mãi mua sắm hay do công đức, nhưng nhận được như một ân huệ Thiên Chúa ban cho.

Thề gian

Thề gian Thề gian là lấy Thiên Chúa làm chứng cho lời nói dối cố ý.
Thề gian không chỉ vi phạm các đòi hỏi luân lý (đòi hỏi phải nói sự thật), mà còn xúc phạm đến đức tin và tôn giáo.

Làm giàu nhờ sống chia sẻ, yêu thương

Làm giàu nhờ  sống chia sẻ, yêu thương Manna là thứ bánh nuôi dân Israel trong sa mạc, chỉ là thứ bánh giúp thỏa mãn cơn đói. Đó là “phép lạ bánh từ trời”, món quà đặc biệt từ Thiên Chúa. Các thế hệ sau lưu luyến gọi đó là “bánh thiên thần”.

Thử

Thử Thiên Chúa thử thách dân Ngài : “đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gr 1,2-3). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ qúy hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7 x. G 7,17-18 23,10 Tv 11,5 Is 11,25 Dcr 13,9 Ml 3,3 Ge 1,12)

Bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi

Bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi Chúng ta thường nói: “Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già”. Câu này nói lên một kinh nghiệm dân gian rằng người trẻ thì trẻ người non dạ, ăn chưa no, lo chưa tới, còn ngây thơ, chưa chín chắn. Ai mà đi hỏi ý kiến trẻ con! Con trẻ, người trẻ, thiếu niên đôi khi còn vô tích sự...

Lui vào nơi vắng vẻ nghỉ ngơi

Lui vào nơi vắng vẻ nghỉ ngơi Thánh sử Maccô thuật lại sau thời gian thi hành sứ mạng trở về, các tông đồ rất phấn khởi vì đạt nhiều thành công rực rỡ. Những thành công ấy cũng rất lạ thường, bởi nó vượt xa khả năng tự nhiên của các tông đồ: như việc xua trừ ma quỷ và chữa lành nhiều bệnh nhân. Các tông đồ vui mừng tụ họp bên Chúa, báo cáo thành tích đạt được cho Chúa nghe.

Thánh vịnh, sách

Thánh vịnh, sách Thánh: thuộc về thần linh; vịnh: tán tụng. Thánh vịnh: lời tán tụng thần linh.
Sách Thánh Vịnh – một phần của Thánh Kinh – là tuyển tập các Thánh Vịnh.

Bụi

Bụi “... hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” (Mc 6,11).

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,30).