Lời Chúa và Cuộc Sống
Messia, Chủ thuyết

Messia, Chủ thuyết

Thuật ngữ Chủ thuyết Messia chỉ các phong trào bắt đầu từ thế kỷ thứ I TCN, như các phái Sadducaeo, Pharisaeo, Nhiệt Thành và Qumran. Chủ thuyết này bắt nguồn từ niềm trông đợi Đấng Messia của Israel.

Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng, tiêu cực Tham vọng ích kỷ là ước muốn cho mình được vượt trội, như trường hợp “Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin

Phục vụ là sứ điệp Tin Mừng

Phục vụ là sứ điệp Tin Mừng Chủ đề “Sẵn sàng phục vụ” phù hợp với ngày Chúa nhật truyền giáo hôm nay. Nhà truyền giáo lý tưởng nên dành những điều tốt đẹp cho người dân mà họ được gởi đến để phục vụ. Kế hoạch, hoạt động, lối sống của nhà truyền giáo cần phải phù hợp với nhu cầu thực sự của dân chúng.

Chúa Giêsu Kitô đối với Cựu Ước

Chúa Giêsu Kitô đối với Cựu Ước Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô đặt nền tảng rộng rãi trên Cựu Ước, mà người ta coi là lời linh ứng và quyền thế của Thiên Chúa, nhưng Người cũng có thẩm quyền để giải thích.

Lạc đà có thể chui qua lỗ kim

Lạc đà có thể chui qua lỗ kim Nếu Bill Gates hôm nay đi lễ tại các nhà thờ Công giáo, chắc hẳn phải giật mình vì một so sánh của Chúa Giêsu gây thất vọng cho kẻ có tiền: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Đàng”.

Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh

Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh Sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô là ở thần linh và trong các việc Người làm, vì Người tách biệt và vượt trên thế giới thụ tạo với quyền năng và uy quyền và sự thuần nhất của Thiên Chúa.

Maria, Đức Trinh nữ

Maria, Đức Trinh nữ Đức Trinh Nữ Maria là một trong những phẩm tính và tước hiệu của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tước hiệu này có ý nói rằng, Đức Mẹ Maria sinh con nhưng vẫn trọn đời đồng trinh.

Quy tụ quanh Đức Mẹ

Quy tụ quanh Đức Mẹ “Khi nhận tiếng ‘Kính Mừng’ vinh dự / Gabriel thần sứ tặng ban / Chữ “E-va” Mẹ đảo vần / Thành “A-ve” gửi bình an cho đời”

Phần thưởng cho Dân Chúa

Phần thưởng cho Dân Chúa Thiên Chúa ban phúc lành cho dân trung thành phụng sự Ngài và cho ai chịu khổ vì Ngài. Chính Chúa là phần thưởng lớn lao nhất cho dân, phần thưởng sẽ trọn vẹn khi Chúa Giêsu Kitô đến.