Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,30).

Tuyển chọn, huấn luyện và sai đi

Tuyển chọn, huấn luyện và sai đi Một cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục thế giới, được tổ chức tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Rôma từ ngày mùng 10 đến 14 tháng 6 vừa qua. Tham dự cuộc tĩnh tâm có 900 vị gồm các Hồng y, Giám mục, Linh mục và Phó tế độc thân đến từ 90 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh được trao ban cho Giáo hội trong ngày lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính Thần Khí ấy cũng được ban cho các tông đồ để các ngài hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô

Kiến tạo Trời Mới Đất Mới

Kiến tạo Trời Mới Đất Mới Thiên Đàng còn được hiểu là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Nước Trời do Đức Giêsu thiết lập, bắt đầu từ trần gian và kết thúc vào ngày tận thế

Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới

Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới Hai từ “yêu thương” đã quá quen thuộc với con người, cách riêng với Kitô hữu. Tình yêu là một đề tài vừa phong phú, vừa hấp dẫn của văn chương, nghệ thuật, phim ảnh… và luôn mang tính thời sự.

Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta

Cây và cành Chúa Giêsu và chúng ta Cây nho hay bất cứ cây có trái nào cũng vậy, nếu gốc to, thân mạnh, sẽ nảy sinh nhiều cành và nhiều trái... Lý do là chính gốc và thân cây chuyển nhựa sống cho cành, cho trái.

Mẫu gương Mục tử

Mẫu gương Mục tử Trên khắp thế giới và ở mọi thời luôn luôn có những mục tử cố gắng để bám sát tâm tình, cách sống và phương thức hoạt động theo gương Chúa Giêsu Mục tử mẫu...

Làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách

Làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách Làm chứng bằng việc khẳng định rằng Đức Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết như Maria Mácđala và một số phụ nữ viếng mồ Người đã làm sau khi gặp Chúa. Nhưng thực tế cho thấy những lời chứng này đã không thuyết phục được mấy người tin vào lời các bà (x. Lc 24, 8-11).