Đưa bếp Việt ra thế giới

Đưa bếp Việt ra thế giới Ý tưởng quảng bá bếp Việt ra thế giới của ông đã có cách đây 20 năm. Nhằm cụ thể hóa ý tưởng này, vào ngày 23 Tết âm lịch, cùng với truyền thống của người Việt “đưa ông Táo về trời”