Khuôn Mặt Người Tôi Tớ

Khuôn Mặt Người Tôi Tớ Nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta chỉ có thể đấm ngực ăn năn về chính tội lỗi của mình mà thôi. Thập Giá của Chúa Giêsu vẫn luôn có đó để chiếu rọi vào thân phận tội lỗi của con người

Niềm vui cha và con

Niềm vui cha và con Giáo hội Công giáo đang bước vào những tuần cuối của Mùa Chay năm 2016. Thời điểm này, nhiều xứ đạo, đoàn thể Công giáo tổ chức những ngày tĩnh tâm cho từng giới, mỗi giới, thường kéo dài ba ngày.

Ăn năn

Ăn năn Ăn năn là hối hận vì đã phạm tội, đã xúc phạm đến sự thánh thiên và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời dốc lòng chừa. Việc ăn năn bao hàm ý muốn xưng nhận và từ bỏ mọi tội lỗi, sửa đổi, đền bù và quay về với Thiên Chúa.

Mùa thương xót

Mùa thương xót Trong dòng lịch sử, Mùa Chay là một thiết chế của Giáo hội không bắt nguồn từ thời Giáo hội sơ khai. Đối với các Kitô hữu thời các tông đồ, mỗi ngày Chúa nhật là một lần cử hành biến cố phục sinh

Giải tội phá thai

Giải tội phá thai Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa 2016, ĐTC Phanxicô đã quyết định ban cho tất cả các linh mục “được giải tội phá thai cho những ai đã phạm tội này mà ăn năn xin ơn tha thứ