Tin mới

Đức Giáo Hoàng gặp gỡ phái đoàn Armenia
Đức Giáo Hoàng gặp gỡ phái đoàn Armenia
Thứ năm 5.4.2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Armenia.
Đức Giáo Hoàng gặp gỡ phái đoàn Armenia
Đức Giáo Hoàng gặp gỡ phái đoàn Armenia
Thứ năm 5.4.2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Armenia.