bãi xe
Một ước mong

Một ước mong

Nhà tôi ở gần một giáo xứ lớn, đông giáo dân. Mỗi ngày Chúa nhật, nơi đây thường tổ chức nhiều thánh lễ. Nhà thờ cũng có một đội giữ xe rất hùng hậu, làm việc lại chuyên nghiệp nên dù đông đúc, việc sắp xếp gởi và lấy xe vẫn được tổ chức thuận tiện, dễ dàng.