BÃO SỐ 5 -LINDA- NĂM 1997

BÃO SỐ 5 -LINDA- NĂM 1997 Bão nhiệt đới Linda là cơn bão thảm khốc nhất tại miền Nam trong vòng ít nhất 100 năm.