Tin mới

Sống yêu thương trong mọi cảnh đời
Sống yêu thương trong mọi cảnh đời
Thánh lễ mừng kính thánh Martinô (Martin de Porres) ngày 3.11.2017 với chủ đề “Thánh Martinô - Sống đức ái trong nghịch cảnh” đã diễn ra tại Tu viện - Đền thánh Martinô (hạt Hố Nai, GP Xuân Lộc) thuộc tỉnh dòng Đaminh Việt Nam.

Thánh đường Hồi giáo được đổi tên thành  Ðức Maria - Mẹ Chúa Giêsu
Thánh đường Hồi giáo được đổi tên thành Ðức Maria - Mẹ Chúa Giêsu
Một trong các thánh đường Hồi giáo ở Thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE) vừa được đổi tên, theo yêu cầu của Thái tử Mohammed Bin Zayed Al Nayan. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ mở đầu cho cuộc đối thoại...
Sống yêu thương trong mọi cảnh đời
Sống yêu thương trong mọi cảnh đời
Thánh lễ mừng kính thánh Martinô (Martin de Porres) ngày 3.11.2017 với chủ đề “Thánh Martinô - Sống đức ái trong nghịch cảnh” đã diễn ra tại Tu viện -...
Thánh đường Hồi giáo được đổi tên thành  Ðức Maria - Mẹ Chúa Giêsu
Thánh đường Hồi giáo được đổi tên thành Ðức Maria - Mẹ Chúa Giêsu
Một trong các thánh đường Hồi giáo ở Thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE) vừa được đổi tên, theo yêu cầu của...