Nhật ký Đức Giêsu P1

Nhật ký Đức Giêsu P1 Hồi mẹ còn bé, mẹ chỉ muốn ở vậy suốt đời để dễ bề cầu nguyện với Giavê. Bà ngoại sắm dây chuyền và hoa tai, mẹ cất đi hết, chẳng đeo bao giờ… Thế rồi ông ngoại nhận đám nói của bố con....

Đẹp sao hai chữ gia đình

Đẹp sao hai chữ gia đình Một người bạn cũ thời trung học có lần than phiền với tôi rằng, bạn từng có lúc rất bất mãn với gia đình vì cho rằng trong nhà mẹ mình cứ “trọng nam khinh nữ”, còn anh trai thì hay “lên mặt” dù bản thân anh cũng có những lúc bê tha...