cao thượng
Tình liên đới

Tình liên đới

Tuần qua, đọc báo đó đây, tôi ấn tượng với một bài trên thanhnien online có tựa “Tổ chức lễ tốt nghiệp sớm vì một phụ huynh sắp qua đời”, ghi lại một câu chuyện cảm động