Caritas Phú Cường
Caritas Phú Cường, thập niên đồng hành và phục vụ

Caritas Phú Cường, thập niên đồng hành và phục vụ

“Chia sẻ trong niềm vui” là khẩu hiệu của Caritas giáo phận Phú Cường, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi thành viên hãy luôn là niềm vui, niềm hy vọng của Chúa Kitô khi đến với anh chị em xung quanh…