Ðức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau

Ðức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau Lời kinh “Đến sau khỏi đày” gợi cho tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng trước giờ chết, tôi còn một thời gian dẫn tôi tới gần phút sau cùng ấy. Tôi không biết thời gian đó dài bao lâu. Nhưng càng thêm tuổi, tôi càng nghĩ đến cái mình là hơn là cái mình làm.

Điều đáng yêu nơi cô gái trẻ

Điều đáng yêu nơi cô gái trẻ Chuyện vặt của Múc đã ra đời (Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành tháng 8.2016). Bích Ngọc chia sẻ: “Ước mong giản dị của Múc là: Mình muốn mọi người có thể nhờ xem con Múc mà cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước

ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước Tôi thiết nghĩ : Lo âu như vậy không phải là xấu. Điều quan trọng là giải quyết lo âu. Tôi giải quyết cho riêng tôi bằng ánh sáng tu đức. Hướng giải quyết sẽ dựa theo Lời Chúa Giêsu đã phán xưa.