cgvdt 2227
Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

Cầu nguyện là ôm trọn lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đáng ca ngợi và lẫn lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm và hân hoan trông đợi điều Ngài đã hứa sẽ thực hiện trong tương lai.