cgvdt 2265
Cuộc đua của phụ huynh

Cuộc đua của phụ huynh

Những việc đánh giá học sinh hiện nay dường như chưa theo kịp với sự phát triển, tất cả chỉ dựa vào điểm số. Bởi vậy mới có chuyện các phụ huynh “chăm chút” điểm số cho con em mình ngay từ ngày đầu đến đến trường.

Cho giờ học giáo lý thêm sinh động

Cho giờ học giáo lý thêm sinh động Những ngày này, các giáo phận Xuân Lộc, Qui Nhơn, TGP TPHCM… đã tổ chức những khóa huấn luyện giáo lý viên ngắn hạn để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho những người nhận sứ vụ giảng dạy đức tin tại địa phương.

Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa còn được gọi là Nước Trời. Thuật ngữ này miêu tả quyền bính của Thiên Chúa trong lịch sử thế giới. Ðó là lúc hoàn tất ý định ngàn đời của Thiên Chúa là đưa mọi dân tộc vào trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

Ngọc quý

Ngọc quý Những viên ngọc đẹp, đá quý, vì nét đẹp và giá trị của nó, thường được Thánh Kinh nhắc tới.

Nước Trời - viên ngọc, kho tàng quý giá

Nước trời - viên ngọc, kho tàng quý giá Chúa Giêsu dùng hình ảnh kho báu và ngọc quý, nói lên giá trị tuyệt đỉnh của nước Trời. Theo Ngài, đó là mục đích lớn nhất của đời người.

  • 1
  • 2