Tin mới

Về quê hương cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Về quê hương cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Trong dịp hành hương về với quê hương của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tôi phát hiện ra một điều khá thú vị, ở đây tất cả mọi người đều gọi ngài bằng một tên nghe thật gần gũi và thân thương
Về quê hương cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Về quê hương cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Trong dịp hành hương về với quê hương của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tôi phát hiện ra một điều khá thú vị, ở đây tất cả mọi người...