Tin mới

“Hãy lên đường với  con tim và đôi chân cha Trương Bửu Diệp”
“Hãy lên đường với con tim và đôi chân cha Trương Bửu Diệp”
Lễ giỗ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 73 vừa khép lại vào ngày 12.3.2019. Ước tính có trên dưới 30.000 lượt người hành hương tại nhà thờ Tắc Sậy, thuộc hạt Bạc Liêu, giáo phận Cần Thơ.
LỄ GIỖ LẦN THỨ 72 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
LỄ GIỖ LẦN THỨ 72 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Hàng ngàn người, cả tín hữu Công giáo lẫn tôn giáo bạn từ khắp nơi tề tựu về nhà thờ Tắc Sậy, Bạc Liêu mừng lễ giỗ lần thứ 72 cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong hai ngày 11 và 12.3.2018.
“Hãy lên đường với  con tim và đôi chân cha Trương Bửu Diệp”
“Hãy lên đường với con tim và đôi chân cha Trương Bửu Diệp”
Lễ giỗ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 73 vừa khép lại vào ngày 12.3.2019. Ước tính có trên dưới 30.000 lượt người hành hương tại nhà thờ...
LỄ GIỖ LẦN THỨ 72 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
LỄ GIỖ LẦN THỨ 72 CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Hàng ngàn người, cả tín hữu Công giáo lẫn tôn giáo bạn từ khắp nơi tề tựu về nhà thờ Tắc Sậy, Bạc Liêu mừng lễ giỗ lần thứ 72...