chiêm ngưỡng
Người vô gia cư chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật

Người vô gia cư chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật

Ông Kristoph đã chia sẻ: “Mỗi buổi sáng, chúng tôi tự nhủ hãy cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho ngài có sức khỏe, bởi chúng tôi muốn ngài sống thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cho mọi người... cho những người tốt, những người giúp đỡ chúng tôi. Có quá nhiều người tốt...”