chính mình
Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá

Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá

“...Ở bên Người là gặp gỡ Người, nhờ đó tôi thấy cuộc sống của Người không phải là quyền lực, là thành công rực rỡ, mà là khiêm nhường, là nghèo khó, là từ bỏ mình, là hy sinh vì yêu thương, để cứu độ, là tự dâng mình trên thánh giá...”