chúa chiên lành
Tâm sự đời tu

Tâm sự đời tu

Người tu là một chứng nhân. Đời tu là một đời làm chứng. Tôi làm chứng rằng : Tôi ở lại trong Chúa Giêsu, và tôi giới thiệu Chúa Giêsu với mọi người bằng đời sống của tôi.