Chúa nhật 19 thường niên năm C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Đọc Lc 12,37. Đâu là thái độ của ông chủ khi trở về còn thấy đầy tớ tỉnh thức? Theo bạn, thái độ này có lạ lùng không? Đọc Lc 17,7-10; 22,24-27. Đây có phải là thái độ của Chúa Giêsu phục sinh vinh quang không? Đọc Ga 21,9-14.

Ðời sống Kitô hữu tại thế và cánh chung

Ðời sống Kitô hữu tại thế và cánh chung Đời Kitô hữu là cuộc sống do đức tin định hướng và tác động. Tin vào Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới và đời sống con người. Người Kitô hữu sống trong thế gian “đầu đội trời, chân đạp đất” nhưng vẫn luôn hướng về những thực tại vô hình của “Trời mới Đất mới” trong tương lai ta còn đang trông đợi.

Cầu nguyện và cầu xin

Cầu nguyện và cầu xin Ngày xưa còn bé, chúng ta được dạy định nghĩa: Cầu nguyện là nâng lòng trí lên cùng Chúa, mà thờ lạy, cảm tạ, xin Người tha thứ các tội lỗi và ban cho ta những ơn lành hồn xác.

Chúa nhật 19 thường niên năm C

Chúa nhật 19 thường niên năm C