Chúa nhật 2 Phục sinh năm C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

Chúa nhật II Phục Sinh là Chúa nhật kính Lòng Thương xót. Khi đọc bài Tin Mừng này, bạn có bắt gặp những nét của lòng thương xót của Chúa Phục Sinh không?

GIÁO HỘI: Cộng đoàn nhân chứng cho Ðấng Phục Sinh

GIÁO HỘI: Cộng đoàn nhân chứng cho Ðấng Phục Sinh Nếu trong thời gian Ðức Giêsu còn tại thế, cộng đoàn tín hữu chỉ thu hẹp nơi những ai trực tiếp theo Người để nghe giảng dạy, thì sau khi Chúa từ cõi chết sống lại, cộng đoàn ấy đã trở nên mạnh mẽ, đông đảo hơn nhiều.

Chúa nhật 2 Phục sinh năm C

Chúa nhật 2 Phục sinh năm C