Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C
May quá, mình thoát nạn! Hay mình xứng đáng?

May quá, mình thoát nạn! Hay mình xứng đáng?

Trước những tai ương hoạn nạn thì có những phản ứng khác nhau. Có người thì điềm nhiên như sự xảy ra là ở đâu đâu, không liên hệ gì đến mình. Cũng có thể thoạt đầu vẫn có cảm xúc ít nhiều nhưng rồi dần dà nghe thấy quá nhiều tai ương hoạn nạn, nên hóa thành vô cảm. Vô cảm trước hoạn nạn mà tha nhân đang gánh chịu là một thái độ đáng lên án.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY -  NĂM C Bạn có thấy mình cũng là một cây vả được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc không? Cho đến thời điểm hiện tại, bạn đánh giá thế nào về hoa trái của đời bạn?

Nhân quả

Nhân quả Người Do Thái xưa thường gán ghép hậu quả và nguyên nhân với nhau, và ngày nay người ta vẫn thường nghĩ thế, để kết luận trong phạm vi nhân quả. Về sự dữ, tội của nó nên nó bị như thế, còn ai thoát là tự mình coi là công chính. Chúa lại bảo khác: “Nếu không sám hối thì tất cả đều phải chết như vậy” (Lc 13, 5). Vậy nên nghĩ sao về luật nhân quả?

Chúa nhật 3 Mùa Chay (năm C)

Chúa nhật 3 Mùa Chay (năm C)